P-avgifter fick "blodet att svalla" under valmöte i Bromma

Lite trygghet och lite trafik. Det var två av de frågor som togs upp när alla partier i stadshuset samlades för att prata om vad de vill göra med Bromma efter valet. Men allra mest brände det till när de hatade p-avgifterna och förtätningen kom på tal.

  • Publicerad 16:43, 22 mar 2018

De tre huvudämnena för kvällen, som arrangerades av Västerleds trädgårdsstadsförening, var tänkta att handla om förtätning, trafik och trygghet. Men när den öppna frågestunden drog igång blev det tydligt att det var vissa ämnen som engagerade publiken mer än andra. De nyinförda parkeringsavgifterna var ett av dem.

– Brinner ni för detta? Jag känner att det hettar till, det är ett par hundra kronor i månaden och blodet svallar, sa moderatorn Wille Crafoord skämtsamt till publiken.

På den raka frågan om vilka partier som kan tänka sig att ta bort p-avgifterna igen efter valet räckte endast Moderaterna och Sverigedemokraterna upp handen.

– Vi kan tänka oss att göra lättnader i p-avgifterna, sa Erik Slottner, gruppledare för Kristdemokraterna i stadshuset.

Cecilia Obermüller (MP) var en av de som försvarade avgifterna.

– Ofta när man inför nya avgifter så blir de väldigt utskällda. Men sedan brukar de bli kvar, även vid byte av majoritet. Det var likadant med trängselskatterna, de blev kvar – för de var en ganska bra idé faktiskt, sa hon.

Se upp! Nu kostar det att parkera i Bromma

Förtätning en hjärtefråga

Men p-avgifter till trots – för den grupp som igår hade tagit sig till aulan så var det just bostadsbyggandet i Bromma som var den stora hjärtefrågan. Och majoriteten av åhörarna verkade höra hemma i Brommas trädgårdsstad eftersom frågorna främst handlade om villaområdenas utveckling.

– Hur ska vi förtäta? Det går ju kanske inte att göra trädgårdsstaden till ett museum?, frågade moderatorn politikerna (varpå en kvinna i publiken ropade "varför inte?!").

– Just nu förtätar vi i alla områden i Stockholm. Det är inte okej att vissa områden ska frysa till is och bli museum, sa Rikard Hjort Warlenius (V) som i slutet av debatten konstaterade att han kanske gjort sig impopulär i lokalen som den som varmast förespråkade bostadsbyggande.

På frågan om vilket parti man ska rösta på om man vill ha mindre förtätning räckte endast Martin Westmont (SD) upp handen. Men samtliga partier konstaterade att det kanske inte är just bland trädgårdsstadens villor som det främsta bostadsbyggandet kommer ske. Istället nämndes platser som planerna för nya Solvallastaden och Bällsta hamn.

När den öppna frågestunden drog igång blev det tydligt att det var vissa ämnen som engagerade publiken mer än andra. Foto: Mikael Andersson

Det här snackades det också om

Spontanförtätning. Ett växande fenomen där byggherrar köper upp enskilda villor i syfte att bygga ut dem till flerbostadshus eller riva dem för att bygga till exempel parhus. Något som pågår i bland annat Bromma kyrka och Brommas trädsgårdsstad.

– Jag är oroad. Vi behöver få stopp på ad hoc-rivningarna av villor. Vi måste åtminstone se till så att inte rivningslov sker på delegation, sa Cecilia Obermüller, ordförande i Bromma stadsdelsnämnd och gruppledare för MP i stadsbyggnadsnämnden.

Trafikproppparna. Brommaplansrondellen, Alviksplan, Ulvsundaplan. Alla är platser som de flesta Västerortsbor upplever som riktiga flaskhalsar.

– Vi tror på överdäckningar, även om det är ett dyrt sätt att bygga på, sa Hanna Wistrand, ordförande för L i Bromma.

– Vi tycker bland annat man kan titta på hur man hanterar övergångsställena vid Brommaplansrondellen. Kan man till exempel få till brolösningar?, sa Johan Paccamonti (M).

Visa merVisa mindre