Överklagar. Lars Svärd bor i Mälarhöjden och tycker inte att det finns något trafikproblem att fixa i närområdet. Parkeringsplatser är det gott om, anser han. Foto: Elina Lundberg

P-avgifterna i Hägersten överklagas – igen

Mälarhöjdsbon Lars Svärd (M) ger inte upp kampen om parkeringsavgifterna i Hägersten. Nu överklagar han återinförandet av p-avgifter på 174 gator.

  • Publicerad 14:47, 10 sep 2019

För två veckor sen rev Transportstyrelsen upp stadens parkeringsavgifter i Hägersten som den lokale M-politikern Lars Svärd överklagat.

Han stoppade nya p-avgifter – släkt med trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP)

Transportstyrelsen ansåg inte att staden lyckats visa att parkeringsavgifterna är nödvändiga för att ordna trafiken. Men staden svarade snabbt med att återinföra p-avgiften på en stor del av gatorna. Nu skulle avgiften motiveras tydligare, enligt trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Nya p-avgifter i Hägersten – redan nästa vecka

Överklagar en gång till

Men Lars Svärd är inte nöjd med stadens jobb. Nu överklagar han p-avgifterna på nytt till länsstyrelsen.

– Jag har skickat in min överklagan för alla de 174 gator där man återinfört parkeringsavgiften. Jag har fått enormt mycket uppmärksamhet och hittills har jag inte fått någon negativ respons från allmänheten. Alla vill att jag fortsätter att ta striden, säger Lars Svärd.

Därför får bara Mälarhöjden gratis parkering

I sin överklagan till länsstyrelsen hänvisar han till att staden i parkeringsstrategin slår fast att man vill få flera tomma parkeringsplatser på gatorna och att staden därför behöver ta ut en avgift. Målet är att 15 procent av platserna ska vara lediga. I en undersökning gjord av staden i Hägersten hösten 2018 stod det bilar på 42 procent av parkeringsplatserna. Lars Svärd anser därmed att det är bevisat att parkeringsavgiften inte behövs för att nå stadens mål.

"Inget behov av avgiften"

– Det finns helt enkelt inget behov av den här avgiften. Sen är jag medveten om att det på enstaka gator finns en högre beläggningsgrad men då är det upp till staden att visa var behovet finns, säger Lars Svärd.

Staden klubbade igenom de nya parkeringsreglerna med avgifter i delar av ytterstaden 2016. Målet har varit att få bättre framkomlighet, minskad miljöbelastning och fler lediga parkeringsplatser.