För sent? ”Socialtjänsten borde ha varit tydligare och hjälpt oss föräldrar att sätta gränser. Istället lät de vår son själv bestämma om han ville delta i behandlingen eller inte”, säger pappan Yusuf. Foto: Sara Ringström

Pappa i Skärholmen: ”Min son är på väg att bli kriminell. Och socialen bara pratar"

”Min son står nere i centrum. Han har åkt fast för droginnehav flera gånger, jag är rädd att han dragits in i kriminalitet. Socialen bara pratar, men ingenting händer.” Pappan Yusuf vill att fler föräldrar i samma situation ska träda fram.

  • Publicerad 20:32, 2 apr 2017

En djup sorg syns i Yusufs blick när han berättar. Men han är också arg. Han kan inte förstå hur socialtjänsten i Skärholmen kunde låta hans son falla.

Över tre år har gått sedan sonen började komma hem med haschlukt i kläderna. När han var 16 greps han för narkotikainnehav första gången. Idag tillbringar han det mesta av sin tid i Vårbergs centrum. Ingenting som soc har gjort har hjälpt.

LÄS MER: Polisen självkritisk om Vårberg – lovar bättring

– Vi såg problemen när han gick i åttan. Vi sökte hjälp från socialen och BUP. Vi ville att han skulle få en kontaktperson, att han skulle komma till ett behandlingshem. Men det känns inte som att socialtjänsten har stått på vår sida.

Det finns mycket som Yusuf hade velat göra annorlunda. Frivilligheten – socialens princip att en 16-åring kan säga nej till en behandling – har sänt helt fel signaler, tycker han.

– Barnet får för mycket makt. Han har kunnat strunta i att komma till möten, strunta i behandlingar. Socialen borde ha stöttat oss som föräldrar istället. Vi har försökt sätta gränser, försökt hindra hindra honom från att vara ute till klockan fyra på natten. Men då har det känts som att det är vi som blir anklagade.

– Om föräldrar och socialen jobbar tillsammans så blir det bättre. Då kan man skapa gemensamma regler som barnen inte kan hoppa av. Men idag är många föräldrar rädda, de vill inte ha konflikt med sina barn, för då ringer barnen till socialen och berättar falska sagor.

Vad hade du velat göra?

– Jag hade velat stänga dörren, ta ifrån honom nycklarna så att han inte kan gå ut. Om jag hade fått göra det på mitt sätt, då hade jag kunnat stoppa det här innan det gått så långt.

Yusuf vet föräldrar i samma situation som tappat tron på det svenska samhället, som istället skickar sonen till hemlandet där han får gå i internatskola eller bo bos släktingar.

Yusuf önskar idag att han hade gjort samma sak. Han känner en växande skräck hans son håller på att gå förlorad, att han är på väg att dras in i tung kriminalitet.

LÄS MER: Så fick Brandy, 15, hjälp att lämna kaos-livet

– Tidigare när han var 16-17 år brukade polisen ringa oss. Två tre gångar har han åkt fast med hasch i fickan. Men sedan han fyllde 18 vet vi ingenting. Jag vet inte om han är i rättegång. Jag vet inte hur det går i skolan. Fast han bor hemma har vi inte rätt att få informationen. Hur ska vi då kunna hjälpa?

Yusuf vill få igång en debatt om socialtjänstens sätt att jobba. Och han vill att andra föräldrar, med liknande erfarenheter, ska träda fram och berätta. För han har ändå inte gett upp hoppet helt.

– Jag vill gärna ha hjälp på riktigt så att han kommer tillbaka som en vanlig pojke. Som kan tänka på sin framtid, inte tillbringa all sin tid i centrum, säger Yusuf.

130 pågående insatser för unga

Ungdomsenheten i Skärholmen har just nu cirka 130 pågående insatser för unga i ålder 12-18 år. Hur många av dem som gäller droger kan socialtjänsten inte svara på, men under januari till augusti förra året var 14 pojkar och flickor aktuella för drogmissbruk.

Antalet sociala insatsgrupper, (en samverkansmodell mellan socialtjänst, skola, polis och andra aktörer som ska hjälpa ungdomar att komma ur en kriminell livsstil) är färre än tidigare år. Under 2016 avslutades sex grupper, idag är tre pågående. En anledning är polisens omorganisation:

”Ungdomarna upptäcks till stor del genom lokalt polisarbete och eftersom polisens organisation har haft problem och vakanser under året har det varit svårt att upprätthålla arbetet”, skriver barn- och ungdomsenheten i 2016 års verksamhetsberättelse.


Källa: Skärholmens
stadsdelsförvaltning

Visa merVisa mindre

Socialtjänsten. Ungdomsenheten i Skärholmen har just nu cirka 130 pågående insatser för unga i ålder 12-18 år. Men hur många av dem som gäller drogmissbruk kan socialtjänsten i nuläget inte svara på. Foto: Arkivbild

Socialtjänsten: "Om inte barnet är med är det svårt att få till en förändring"

Frivilligt deltagande. Bara i allra sista hand tvångsomhändertagande. Så ser alternativen ut för unga och deras föräldrar som blir aktuella i socialtjänsten. – Det finns ingen gråzon däremellan. Och om det är frivilligt kan vi inte ljuga för barnet och säga att det inte är det, säger Anna-Karin Svensson på socialtjänsten.

Anna-Karin Svensson är biträdande enhetschef på enheten för barn och ungdomar på socialtjänsten i Skärholmen och kan inte uttala sig om enskilda fall, som Yusuf och hans son i artikeln ovan. Men hon säger att generellt så är frivillighet alltid grunden i det socialtjänsten gör.

– Ett tvångsomhändertagande är den absolut sista utvägen, eftersom det är ett så stort ingripande, både mot barnet och dess föräldrar. Och i forskningen kan vi inte se att det ger så bra resultat. Det är nästan alltid bäst att försöka på hemmaplan, så långt som möjligt.

Yusuf upplever att hans föräldraroll undergrävdes när hans barn fick så mycket att säga till om. Vad tänker du om det?

– Vi måste följa barnkonventionen och enligt den ska barn vara delaktiga och tillfrågade i alla beslut som rör dem. Om inte barnet är med är det svårt att få till en förändring. Men jag skulle inte säga att vi lyssnar mer på barnet, föräldrarna har en jätteviktig roll och vi strävar alltid efter att ha ett nära samarbete med dem. Att ha med både föräldrar och barn är det som ger bäst resultat.

Är ni framgångsrika?

– Missbruk är svårt att bryta och något vi hela tiden tittar på hur vi kan bli bättre på. Men vi har inga siffror. Socialt arbete är svårt att mäta, eftersom det är svårt att veta om det är på grund av oss eller andra orsaker som ett missbruk har brutits. Oftast vet inte personen själv vad det beror på.

Vad kan en förälder som Yusuf göra när deras barn har blivit myndigt?

– Är man över 18 så bestämmer man över sig själv, det går på automatik. Och då bestämmer man själv vad föräldrarna ska få veta. Det enda föräldrar kan göra är egentligen att försöka prata med och motivera sitt barn.

Jan Jönsson (L): Mer tvång behövs

Jan Jönsson (L), vice ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd och rektor i Botkyrka, efterfrågade nyligen fler möjligheter för socialtjänsten i en debattartikel i SvD. ”LVU bör därför ses över så att möjligheten till tvång successivt kan utökas allt eftersom den unges beteende blir mer oroande.

Åtgärderna kan innefatta vitesföreläggande av familjer som inte kommer på möten, polishämtning till drogtest och skjuts hem efter bestämda tider eller placering på skola med behandling, oavsett den unges eller föräldrarnas inställning.”

LÄS MER: "Kriminella elever måste kunna stoppas"

Visa merVisa mindre