Slog larm. 13-åringen for illa i ett halvår innan hon slog larm och togs om hand av socialtjänsten. Tjejen på bilden har ingenting med dessa händelser att göra. Foto: Claudio Britos

Pappans kontroll - föräldraskap eller förtryck?

Var går gränsen mellan föräldraskap och förtryck? Den frågan ställs på sin spets i ett rättsfall om en pappa och hans 13-åriga dotter bosatta i Huddinge.

  • Publicerad 15:53, 22 mar 2019

Den här berättelsen börjar med en kärlekshistoria och slutar med att en 13-årig flicka tvingas möta sin pappa i rätten.

Det var i slutet av 2017 som den då 12-åriga flickan blev tillsammans med en jämnårig pojke. Det gillade inte hennes pappa. Han ska, enligt åtalet mot honom, börjat kontrollera hennes kontakter med pojkvännen och med vänner. Han kontrollerade hennes telefon och gav henne tio minuter att gå till och från skolan – övrig tid skulle hon stanna hemma och städa, laga mat och ta hand om sina syskon.

Enligt honom eftersom han oroade sig för dotterns sämre skolresultat. Enligt åklagaren på grund av att familjen lever i hederskultur.

Pappan ska enligt åklagaren också ha hotat att skada både pojkvännen och dottern om de inte lydde honom. Han ska också ha indirekt kallat dottern hora genom att ställa frågor som ”du vill väl inte vara en hora” och ”du vill väl inte att jag ska kalla dig hora”.

Mer än var tionde ungdom

I fem månader levde 13-åringen i en situation där hon till slut började frukta för sitt liv. Hon hade nämligen hört att kvinnor i släkten som inte ”uppför sig som man ska” riskerar att bli dödade.

13-åringen är inte ensam om att leva med liknande begränsande normer. Enligt en forskningsrapport från Örebro universitet och Halmstad universitet som genomfördes 2017/2018 lever mer än var tionde skolungdom i Stockholm, Malmö och Göteborg med sådana normer.

Studien baseras på 6  000 enkätsvar från skolungdomar.

I Stockholm uppgav 14 procent av skolungdomarna att de inte får ha en villkorslös kärleksrelation. Något fler, 16 procent, uppgav att de lever med förväntningar från sin omgivning att inte ha sex förrän de gifter sig.

Skiljs från familjen

En dag fick flickan nog och valde att berätta för en lärare. Skolan gjorde en orosanmälan till socialtjänsten och socialtjänsten valde till slut att tvångsomhänderta 13-åringen och placera henne i ett jourhem. Enligt lagen om vård av unga har socialtjänsten rätt att omedelbart omhänderta ett barn, mot föräldrarnas vilja, om det till exempel bedöms finnas en risk för barnets hälsa.

I somras dömdes mannen till villkorlig dom för två fall av olaga hot – ett mot dottern och ett mot pojkvännen – vid Södertörns tingsrätt.

Foto: Wikimedia commons

gråzon. Var gränsen går för brott är i dag oklart, menar Hedvig Trost, byråchef på Åklagarmyndighetens rättsavdelning. Foto: Thomas Carlgren

Däremot valde både tingsrätten och hovrätten att fria pappan från misstankarna om grov fridskränkning. Den åtalspunkten grundade sig på åklagarens påstående att pappan genom upprepade hot ska ha begränsat 13-åringens frihet att till exempel träffa sin pojkvän och sina vänner.

Intressant för HD

Trots att tingsrätten ansåg att 13-åringen har farit illa av pappans begränsningar och att det var bevisat att han tvingat dottern till ”inskränkningar i sitt livsutrymme” gjorde de bedömningen att hans handlingar inte kunde klassas som brottsliga.

Mot detta står nämligen att en förälder också har rätt att begränsa sina barn. Var gränsen däremellan går är i dag oklart, menar Hedvig Trost, byråchef på Åklagarmyndighetens rättsavdelning.

– I det här fallet blev barnet omhändertaget enligt LVU på grund av att pappans beteende inte var lämpligt. Det är en sak. Men skulle pappan också kunna straffas för det beteendet? Det vore mycket intressant att få belyst i domstol, säger Hedvig Trost.

– Föräldrar måste kunna utöva visst våld mot sina barn, inte i straffande eller uppfostrande syfte, men man måste kunna ta tag i barnet och bära bort det och ibland hålla dem inne. Det gäller till exempel en femåring som vill gå ut på stan. Men en 15-åring kan man inte hålla inne hur som helst. Det kan vara straffbart.

Den här rättsliga frågan finns med på Riksåklagarens lista över prioriterade frågor att driva vidare till Högsta domstolen. Men i veckan beslutade man ändå att inte överklaga Huddingefallet.

Enligt Hedvig Trost beror det dels på att frågan inte är tillräckligt belyst i domsluten från tingsrätten och hovrätten och dels på att den här rättsliga frågan är så pass färsk att den knappt har behandlats i lägre instans ännu. De vill gärna se hur tingsrätterna och hovrätterna resonerar innan de tar frågan vidare.

13-åringen har i dag flyttat hem till sin familj igen och försöker läka såren med pappan.

Forskningsrapporten

Totalt 6 000 ungdomar i Stockholm, Göteborg och Malmö, alla i skolåldern, deltog.

I Stockholm uppgav 14 procent av skolungdomarna att de inte får ha en villkorslös kärleksrelation. 16 procent uppgav att de lever med förväntningar från sin omgivning att inte ha sex förrän de gifter sig.

Av de som levde med båda dessa normer var:

Tre fjärdedelar tjejer.

En tredjedel födda utanför Sverige.

De flesta från religiösa familjer, en majoritet muslimer och en tredjedel kristna.