Klart. På en parkeringsplats i Åkeslund, längs med Åkeshovsvägen, ett stenkast från Brommaplan, ska Stockholmshem bygga 96 nya hyresrätter. Foto: ÅWL arkitekter

Parkering i Åkeslund blir nytt bostadsområde

Nu är det klart. Åkeslund ska få nära 100 nya hyresrätter. Bygget beräknas stå klart tidigast 2021.

  • Publicerad 15:04, 1 mar 2019

På en befintlig parkeringsplats vid Åkeshovsvägen i Åkeslund, Bromma, ska allmännyttiga bostadsbolaget Stockholmshem bygga sex nya flerbostadshus. Husen kommer vara mellan fyra och sex våningar höga och bestå av 96 hyresrätter med en lägenhetsfördelning på 37 tvåor, 38 treor och 21 fyror. Alla med tillgång till balkong eller uteplats.

Stockholmshem menar att detaljplanen för de nya hyresrätterna kommer bidra till en grönare och lummigare stadsbild, då den asfalterade parkeringsplatsen som är där idag byggs om till en tystare gård mellan husen. Men förslaget har inte gått hem hos de boende i området.

De menar att det kommer bli för få parkeringsplatser i förhållande till hur många som kommer bo i området när husen är klara. Grannarna menade också att det är mer än själva parkeringen som tas i anspråk, däribland en lekplats, vilket StockholmDirekt skrivit om tidigare.

Nu kan kritiserade hyresrätter i Åkeslund klubbas

Söker bygglov

Stockholmshem å sin sida menar att det garage som byggs under själva kvartersmarken kommer kunna ersätta de parkeringsplatser som byggs bort. Stockholmshem menar också att det kommer täcka behovet av parkering för de nya hus som byggs. Utöver parkeringsgaraget planeras fyra markplatser för bland annat bilpool. Och den lekplats som byggs bort i samband med de nya hyresrätterna kommer ersättas med en ny.

Om allt går enligt plan är byggstarten planerad till fjärde kvartalet 2019. Inflyttning kommer ske tidigast 2021.

– Just nu håller Stockholmshem på att söka bygglov. Därför är alla datum i tidplanen preliminära, det är svårt att säga hur lång tid det tar att få det beviljat, säger Oskar Bjelke, projektledare på exploateringskotoret.