Parkering på Scouttomten när busstorget byggs om

Ett provisoriskt busstorg ska börja byggas på pendlarparkeringen i Bålsta.

  • Publicerad 10:46, 12 apr 2017

Det efter att kommunen beviljades ett tillfälligt bygglov för byggandet av en provisorisk bussterminal på platsen. Bussar till och från Bålsta kommer att hänvisas dit under tiden då den befintliga bussterminalen byggs om för att bli mer effektiv. Det tillfälliga bygglovet kräver att byggnationen måste inledas inom två år, och att det måste vara färdigbyggt på platsen inom fem år.

Den provisoriska bussterminalen kommer alltså att byggas på den befintliga pendlarparkeringen intill Stockholmsvägen. Det innebär att pendlarparkeringen inte kommer att gå att parkera på. Därför kommer fler pendlarplatser att göras på andra sidan järnvägen.

Avsikten är att iordningställa en yta för markparkering som klarar att delvis ersätta de cirka 300 parkeringsplatserna som inte kan nyttjas vid Stockholmsvägen. Området som den tillfälliga parkeringen är tänkt att byggas på är den så kallade "Scouttomten". Och tanken är att scouterna inte ska påverkas nämnvärt av den nya parkeringen.

"Scouterna har sin klubbstuga i nordost om den planerade parkeringen och stugan och den gårdsyta de nyttjar kommer att kunna vara kvar." skriver Bygg- och miljöförvaltningen i ärendebeskrivningen.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Stopp för datumbevattning

Datumbevattningen gäller inte längre. Den kan dock återkomma, om värmen gör detsamma.måndag 25/6 15:14

Senaste numret

Bålstabladet