FLER CYKLISTER. Stadsmiljö- och tekniska nämndens har som mål att 15 procent transporterar sig med cykel om sex år, 2025. Här på Rosengatan anläggs cykelväg i två riktningar. Foto: Jonny Andersson

Parkeringar tas bort för att ge plats åt cykelväg

Omkring 40 parkeringsplatser försvinner när Sundbybergs stad anlägger dubbelfilig cykelväg längs Rosengatan. Projektet ingår i stadens mobilitetsprogram där bilism är lågt prioriterat.

  • Publicerad 20:00, 6 sep 2019

Vreden bland bilburna Sundbybergsbor har fått nytt bränsle. Efter sommarens rejält höjda parkeringsavgifter och avgifter för boendeparkering, kommer mer beska droppar när cirka 40 parkeringsplatser försvinner i centrala Sundbyberg.

Rosengatan, som går från Tulegatan ner till Järnvägsgatan, blir central för "hållbart resande".

– I stadens mobilitetsprogram finns en prioriteringsordning där gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras i hållbart resande, berättar Fredrik Holmberg, pressansvarig på Sundbybergs stad.

Var ska de med boendeparkering ta vägen?

– Rekommendationen är att parkera på anslutande gator, säger Fredrik Holmberg.

Där är det också kämpigt att hitta en lucka.

Kommunalrådet Stefan Bergström (C), ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden, har viss förståelse för ilskan som gror.

– Men jag tror även att det väcker goda känslor bland cyklister som får tillgång till en säkrare väg när vi i detta skede knyter samman Tulegatan och Sturegatan.

– Det var ett enigt beslut i nämnden, tillägger han.

När kommunen höjde parkeringsavgifterna var en baktanke att färre skulle ta bil in till Sundbyberg, vilket skulle frigöra fler parkeringsplatser för de med boendeparkering. Om det har haft effekt är för tidigt att säga i dag, enligt Stefan Bergström. Men han räknar med en preliminär utredning i början av nästa år.

– Vi har en liten yta att förhålla oss till och behöver använda gatorna så optimalt som möjligt. För fotgängare, cyklister och motorfordon. Separata cykelvägar är viktigt.

En åtgärd för att underlätta för bilburna Sundbybergsbor är att "inte låsa bort P-platser för servicearbete (städtid)", enligt Stefan Bergström.

Och han är inte främmande för att införa parkeringsavgift även nattetid.

CYKELGATA. Rosengatan ska bli cykelstråk mellan Tulegatan och Sturegatan, men det ske på bekostnad av många tidigare parkeringsfickor. Foto: Jonny Andersson

Så skriver Sundbybergs Stad

Parkeringar på Rosengatan tas bort för att få plats med en ny dubbelriktad cykelbana. Den nya utformningen utgår från stadens policy för hållbart resande och mobilitetsprogrammet. Genom att bygga en cykelbana på Rosengatan ges förbättrade förutsättningar för hållbart resande och att uppnå stadsmiljö- och tekniska nämndens mål om 15 % cyklister till år 2025.

Stadsmiljö- och tekniska nämnden beslutade i februari 2018 om investering för att projektera och bygga om Rosengatan.

Fler nyheter i Vi i Sundbyberg

Moisés Ubeira ny gruppledare för Vänsterpartiet

Nyheter "Känns jättekul att få axla ett stort ansvar." Moisés Ubeira har utsetts till ny gruppledare för Vänsterpartiet i Sundbyberg. – Som vice gruppledare har jag varit beredd, säger den nyblivne tvåbarnspappan.måndag 23/9 13:42
Stockholm Direkt