"Kommunen har ansvaret gentemot invånarna även om det sker i privat regi. Då vill vi göra största möjliga nytta och då är grundbemanningen vi har inte rimlig", säger kommunrådet Christian Ottosson (C). Foto: Claudio Britos

Parkskötseln kan läggas ut på privata företag

Privata aktörer kan ta över kommunens parkskötsel, trafikövervakning och flytt av fordon. Det prövas i vår om politikerna röstar för förslaget.

  • Publicerad 11:59, 28 jan 2020

Om kommunal regi är det billigaste konkurrensutsätter vi inte.

I veckan beslutade klimat- och stadsmiljönämnden att man vill konkurrenspröva delar av driften av Huddinges gator, vägar och parker. I mars går förslaget vidare till kommunfullmäktige.

Konkurrensprövning skiljer sig från privatisering i det att nämnden fortfarande har ansvar för verksamheten, men anlitar privata entreprenörer.

– Vi analyserar på vilka områden andra aktörer kan ge samma kvalitet för en lägre kostnad, där kommunal regi är det billigaste konkurrensutsätter vi inte, säger Christian Ottosson (C), ordförande i Klimat- och stadsmiljönämnden.

– Det går inte att säga exakt hur många tjänster som påverkas, förutsatt att kommunfullmäktige beslutar på samma sätt.

Parker och lekplatser

Drift och underhåll av parker och lekplatser, grönyteskötsel, trafikövervakning, fordonsflytt och vissa tjänster inom barmarksunderhåll kan konkurrensprövas.

Eftersom behovet av personal till driften av stadsmiljöerna skiljer sig åt på sommaren och vintern tycker kommunalrådet Christian Ottosson att särskilt säsongsbetonade tjänster ska konkurrensprövas.

– Det är inte rimligt i vår verksamhet att ha samma bemanningsstyrka året om. Behåller vi all personal blir problemet att vi under sommarhalvåret inte räcker till, och under vintern har vi för mycket personal, säger han.

– Det är jätteviktigt att vi informerar medarbetarna, och är tydliga mot personal och facket på de områden vi tror att marknaden kan göra det bättre eller billigare.

Eftersom analysen över vilka och hur många områden som berörs inte är klar kan Christian Ottosson inte säga vilka tjänster det gäller.

– Min bedömning är att vi kommer att ha kvar en hel del personal även framöver.

Det har ju varit stora problem med snöröjningen på grund av dåliga upphandlingar sedan den lämnats åt privata aktörer, hur ska ni se till att det inte händer i fortsättningen?

– Vi har ett nytt ledarskap med mer kompetens vad gäller upphandlingar. Det är viktigt att vi har tydliga ansvarsuppdelningar och skötselområden. Den nya ledningen har tagit itu med det, säger Christian Ottosson.