Minne. Personen som fått diagnosen Alzheimers sjukdom fick 13 år efter diagnosen anmärkningsvärt goda resultat i ett minnestest. Foto: Tyler Olson

Patient kan ha fått felaktig Alzheimerdiagnos

En lex Maria-anmälan har upprättats efter att en patient i Danderyd befaras ha fått en felaktig diagnos. Patienten har fått anmärkningsvärt goda resultat på minnestest 13 år efter att ha blivit diagnostiserad med Alzheimers sjukdom.

  • Publicerad 16:05, 28 jan 2020

En Alzheimerdiagnos ställdes till patienten i Danderyd redan år 2000. I januari 2020, 20 år senare, inkom en lex Maria-anmälan gällande personen.

Det efter att uppgifter kommit fram om att patienten utfört minnestester 2013 där hen fått 29 av 30 möjliga poäng. Enligt anmälan har det tidigare tolkats som goda behandlingsresultat – men nu ifrågasätts diagnosen.

Läkarforskaren Oskar Hansson menar att det är näst inpå omöjligt att få så höga poäng på ett minnestest efter att ha levt med sjukdomen under så många år.

– Om man vid ställandet av diagnosen uppfyller de kriterier som finns för demens är det ett väldigt osannolikt resultat tretton år senare, säger Oskar Hansson.

Det är troligare att en patient med den beskrivningen inte har Alzheimers, menar han.

Chefläkare Anna-Lena Berggren på Stockholm läns sjukvårdsområde, som är högst ansvarig för sjukvården och den som utfört lex Maria-anmälan, håller med Oskar Hansson, främst på grund av tidsaspekten. Däremot förklarar hon att det kan förekomma varierande resultat vid behandling.

– Det kan ibland finnas de som svarar väldigt bra på behandling medan andra svarar väldigt dåligt. Sjukdomsutvecklingen är individuell, säger hon.

Sju år har gått sedan testet. Varför har ni inte anmält fallet tidigare?

– Jag har inte fått reda på detta förrän nu, säger Anna-Lena Berggren.

Om misstanken stämmer, hur kunde diagnostiseringen bli så felaktig från början?

– Jag kan inte tala om det specifika fallet men metoder förfinas över tid och utefter den medicinska utvecklingen. Ibland är det också lättare att sätta en mer specifik diagnos senare i sjukdomsförloppet. Men det är viktigt att följa upp och i vissa fall ompröva om sjukdomen inte ter sig normal. Det är även väsentligt att se och lära oss av de misstag vi gör. 

Lex Maria-anmälan beskriver att om en patient levt i tron om att ha fått sjukdomen och även medicinerats för den kan det ha "inskränkt patientens livskvalitet kraftigt".

Demensforskaren Oskar Hansson förklarar att de läkemedel som används mot demens är relativt ofarliga. Däremot kan det mentala lidandet vara allvarligt. 

– Det är väldigt tragiskt att gå med en förväntan att utveckla en demenssjukdom. Det kan till exempel leda till att man gör andra livsprioriteringar än vad man hade gjort annars, säger han.

Stockholm Direkt