Högsta domstolen. HD:s lokaler i Stockholm. Foto: Wikimedia Commons

Penningtvättsbrott till Högsta domstolen

En Enköpingsbo dömdes till fängelse för penningtvätt. Pengarna, drygt 2,7 miljoner kronor, kom från ett bedrägeri i samband med ett köp av en tavla. Nu ska frågan prövas på nytt i Högsta domstolen.

  • Publicerad 15:33, 29 jan 2019

En i dag 55-årig man, boende i Enköpings kommun, dömdes i februari 2018 till fängelse i två år och sex månader för grovt penningtvättsbrott. Han fick även reseförbud.

Mannen hade tagit emot 2 709 700 kronor på sitt bankkonto. Pengarna, som kom från ett bedrägeribrott, förde mannen vidare till egna konton samt till vänner, anhöriga och bekanta.

Bedrägeribrottet har skett på ett genomtänkt och raffinerat sätt genom kapning av en e-postkonversation mellan en amerikansk medborgare och ett italienskt galleri.

Amerikanen polisanmälde händelsen när han förstod att han hade blivit lurad.

I det meddelande som ledde till betalningen angavs Enköpingsbons bank i Enköping som betalningsmottagare. Den amerikanske medborgaren trodde att pengarna, 280 000 euro, motsvarande drygt 2,7 miljoner kronor, överfördes till det italienska galleriet som betalning för en tavla. Av detta dras slutsatsen att Enköpingsbon antingen själv på något sätt deltagit i bedrägeriet eller i varje fall har varit fullt medveten om att betalningen, om brottet lyckades, skulle komma in på hans konto. Det anses också klarlagt att Enköpingsbon kände till att pengarna som sattes in på hans konto kom från ett bedrägeri.

Enköpingsbon har vid flera tillfallen dömts för likartad brottslighet. Han dömdes i mars 2015 till två månaders fängelse för bland annat häleri.

Enköpingsbon nekade till anklagelserna i tingsrätten. Han menade att han bedrev företagsverksamhet där det förekom överföringar av stora belopp och att han inte alls insåg att pengarna kom från ett bedrägeri.

Mannen har till tingsrätten påstått att han snabbt förde över pengar till andra konton för att betala tillbaka skulder. Detta ville han göra fort innan han skulle avtjäna ett fängelsestraff för andra brott.

Flera medåtalade fanns i ärendet varav två dömdes till försök till grov penningtvätt. Dessa personer hade tagit emot pengar som Enköpingsbon fört över till deras konton.

Tingsrättens dom överklagades till hovrätten. Hovrätten gjorde inte någon annan bedömning än den som tingsrätten har gjort och ansåg att tingsrättens dom inte skulle ändras.

Domen har nu överklagats till Högsta domstolen som kommer att pröva frågan på nytt. Enköpingsbon har yrkat att Högsta domstolen ska ogilla åtalet. Om inte annat vill han ha strafflindring och att Högsta domstolen häver reseförbudet.

Tekniska problem – Vårdguidens provsvarstjänst ligger nere

Nyheter Tekniska problem gör att invånare i Region Uppsala för närvarande inte kan ta del av sina provsvar via e-tjänsten Journalen på 1177 Vårdguiden. Felet som är nationellt har pågått sedan i tisdags. –...torsdag 6/8 14:55

Satir i bygdegården

Nyheter Vandringsutställningen ”Vässa pennan” är på turné genom Sverige. I veckan stannar den till på Österundagården utanför Enköping.onsdag 5/8 9:01