Jordbruksredskap. Traktor vid Nyckelby gård utanför Bålsta. Foto: A. Willmansson, Enköpings museum

Per Thunström talar om tidiga traktorer

Traktorn är i dag själva sinnebilden för jordbruk. Traktorkännaren Per Thunström berättar den 24 september om när traktorn infördes i det svenska jordbruket.

  • Publicerad 10:22, 16 sep 2019

Tisdagen den 24 september är traktorkännaren Per Thunström inbjuden för att hålla föredrag på Enköpings bibliotek.

Per Thunström har ett mer än trettioårigt intresse för svensk traktorhistoria bakom sig. Efter en systematisk genomgång av olika arkiv publicerade han 2017 den förmodligen första akademiska skriften om traktorns intåg i det svenska jordbruket. Avhandlingen gjordes vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU och fokuserade på introduktionsperioden, åren 1905–1930.

Per Thunström har kartlagt den tekniska utvecklingen i hela det utbud av traktorer och motorplogar som fanns på den svenska marknaden under denna tid, och även jämfört de svensktillverkade maskinerna med de som importerades. Han har också undersökt hur produktion och marknadsföring påverkade utvecklingen, och hur olika aktörer och deras nätverk banade väg för det motoriserade jordbruket. Detta aktörsnätverk visade sig vara ganska litet, men det kom att få stort inflytande på utvecklingen.

Många skilda system och konstruktioner provades när förbränningsmotorn hade utvecklats till ett stadium där den även var möjlig att använda inom fältmekanisering. Efter hand kom traktorsystemet där redskapen drogs efter maskinen att bli allenarådande. Under första världskriget, då Sverige var utestängt från import, uppkom däremot en speciell typ av motorplogar som fick god spridning på den svenska marknaden. Motorplogarna hade plogkroppar som kunde lyftas individuellt och en motor som kunde frikopplas vid stenpåkörning.

Föredrag

När? Tisdag 24 september, klockan 19.00.

Plats: Enköpings bibliotek, Ågatan 29 .

Arrangör: Biblioteket i samarbete med Enecopia släktforskarförening.

Per Thunström berättar om traktorernas intåg och deras teknik, produktion och marknadsföring i Sverige under åren 1905–1930.

Helgens blåljus: Sprang med glasögon / Slagträ på mopeden / Polisen tog bilen mm

Nyheter En stal glasögon och sprang till bilen. En annan körde stulen moped och en tredje fick lämna ifrån sig bilen då han saknade körkort. Det är några av punkterna i Blåljusrapporten från helgen.måndag 24/2 11:36