Personalen räddade elevhemmet

När Håbo kommun beslutade sig för att lägga ner elevhemmet ute på Biskops-Arnö var reaktionerna starka hos både personal och de unga som bodde på hemmet.

  • Publicerad 07:10, 27 nov 2016

– Det kändes inte bra. Så jag och min kollega, Christopher Hugo, bestämde oss för att ansöka om att ta över driften, säger boendecoachen Mikael Andersson.

Elevhemmet är ett LSS-boende för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel autism och ADHD.

Fasta rutiner och stabilitet har stor betydelse för deras välmående.

– Vår uppgift är att stötta eleverna och se till att de närvarar i skolan. Vissa elever har tidigare haft en relativt hög frånvaro, och nu när de är på boendet har nästan alla elever 100 procents närvaro, säger Mikael Andersson.

Den 18 augusti kom så slutligen beskedet från Inspektionen för vård och omsorg – Kämpe AB fick tillstånd att ta över verksamheten.

För tillfället bor åtta elever på hemmet, varav ungefär hälften har bott där en längre tid. Enhetschefen är densamma som det var under kommunal regi, Rikard Landt.

– Vi krigade för att han skulle komma tillbaka, trots att han trivdes på kommunen. Till slut var han övertalad, och då började vår resa, säger Mikael Andersson.

Vart resan bär av är än så länge öppet. På sikt kanske de skulle ha plats för några fler elever och några fler i personalen, men Andersson menar att expansion inte är det som ligger först på listan.

– Vi är mer flexibla nu. Vi har till exempel bestämt att låta två bilar skjutsa fram och och tillbaka till skolan, för att bättre kunna möta elevernas behov. Vi har också en möjlighet att ta vara på våra egna kontakter för att skapa samarbetspartners, det gick inte riktigt när det var kommunen som drev hemmet, säger Mikael Andersson.

Men det bästa med övergången enligt honom är möjligheten att gå snabbare från beslut till handling.

– Vi behöver inte fråga någon – om vi ser ett behov hos eleverna, och ser vad som kan göras åt det så kan vi sätta i  gång direkt.

Läs även: De vill ta över Kämpes elevboende

Kämpes elevhem på Biskops Arnö

För vem? Gymnasielever på Kämpeenheten på Fridegårdsgymnasiet.

Har plats för 8-9 boende.

Boendetyp: LSS – bostad med särskild service för barn och ungdomar.

Startade: 2009. I augusti 2016 gick hemmet över från kommunal regi till att drivas av Kämpe AB.

Helgens blåljus: När polis stoppar bilar ger det effekt

De brott som begåtts i Håbo i helgen har i huvudsak varit alkoholrelaterade och/eller bilrelaterade. Ett inbrott i en villa är undantaget denna helg.måndag 24/2 13:30

Senaste numret

Bålstabladet
Stockholm Direkt