Ansträngt. Serafen har skurit ner på personal. Skyddsombudet Shilan Abdulmuhsin Faidallah säger att det drabbar de boende. Foto: Mostphotos/Privar

Personalens larm: Hinner inte duscha eller gå ut med de äldre

Äldre får inte duscha. Inte komma ut i friska luften. Efter nedskärningar larmar personalen på äldreboendet Serafen: de går på knäna. "Ledningen struntar i det här. De säger att vi ska rulla ut de gamla på balkongen för det räknas som utetid", säger skyddsombudet.

  • Publicerad 12:05, 15 nov 2019

Sedan februari har det stora kommunala vård- och äldreboendet Serafen på Kungsholmen genomgått två omfattande schemaförändringar. Syftet: att spara pengar, något som aviserades redan i slutet av 2018.

I den senaste omläggningen i oktober försvann sju tjänster, vårdbiträden och undersköterskor. Boendet har 176 lägenheter, fördelade på 17 avdelningar, och totalt jobbar där över 200 personer, alla yrkeskategorier.

Nu protesterar resterande vårdpersonal kraftigt: de håller på att slitas ut, de jobbar 13 timmar långa pass, och det här drabbar de äldre. Huvudskyddsombudet Shilan Abdulmuhsin Faidallah är extremt bekymrad och kritiserar Serafens chef Anna Langhammar hårt för nedskärningarna.

Hon säger att de boende seniorerna inte får komma ut eller duscha som de ska, och att de grova schemaförändringarna pressats igenom utan att personalen konsulterats.

– Vi hinner inte. Vi är för få i personalstyrkan. Vi har boende som inte fått duscha på två veckor. Man går hem från jobbet med dåligt samvete och fundera på om man hunnit ge alla de mediciner som ska ges, säger Shilan Abdulmuhsin Faidallah.

"Balkong är också frisk luft"

Hon berättar att när personalen säger att de inte hinner gå ut med de boende, så att de får den utetid som de har rätt till, svarar ledningen att det räcker att sätta dem i en rullstol och rulla ut dem på balkongen.

– De säger att det räknas som friskt luft. Men vi har inglasade balkonger på Serafen. Serafen är en lekstuga där ledningen gör som de vill med äldre och personal. De bryr sig inte och nu har vi fått nog. Vi är jättearga.

Chefen har sagt upp sig

Serafens chef Anna Langhammar har sagt upp sig och är tillfälligt sjukskriven. Lena Slotte är avdelningschef för äldreomsorgen på Kungsholmen. Gällande den konflikt som tycks ha funnits mellan personalen och Langhammar, säger Slotte att ledningen och personalen uppenbarligen har olika synsätt på verksamheten.

Hon påstår att hon inte hört något om att äldre inte fått duscha på två veckor, men att "så ska det inte vara, det är oacceptabelt."

– Men det finns säkert många äldre som hellre sitter på balkongen. Det handlar om arbetssätt för hur man ska kunna ta med de äldre som vill vara en stund utomhus, säger Lena Slotte.

Äldrevården ligger på minus

Serafen har för hög bemanning och går därför back. Verksamheten måste anpassas efter den ersättning de får från kommunen.

– Det är grunden till förändringen att sju tjänster försvunnit. Serafen är en stor verksamhet och därför har vi tagit bort arbetspass här och där, småslattar: 15 procent här, 20 procent där. Att jobba 13 timmar kan man tycka mycket om. Det är långa pass men inget ovanligt för verksamheter inom äldreomsorg.

Lena Slotte säger Kungsholmen har de pengar de har för äldrevård, och att de måste få ihop det.

– Men alla måste ha en bra arbetsmiljö och de boende ska ha det bra. Viktigaste nu är att vi får till en dialog mellan alla berörda, så att vi kan hitta nya arbetssätt så att det här fungerar.