Ordförandeposter. Petra Gardos Ek (M), Jonas Naddebo (C), Ewa Larsson (MP) och Abit Dundar (L) är några av namnen på listan. Foto: Moderaterna / Sacharias Källdén / Miljöpartiet / Linda Gren

Personerna som får mest makt i Stockholm

Efter årsskiftet väntar ett maktskifte i stadens nämnder och bolag. Här är personerna som tar över ordförandeklubborna.

  • Publicerad 11:17, 6 dec 2018

Vi har kontaktat samtliga partier i den grönblå majoriteten och fått deras namn till ordförandeposterna. Alla namnen väljs formellt den 17:e december och skiftet av ordföranden i nämnderna sker den 1 januari 2019 medan skiftet i de kommunala bolagen sker den 1 april 2019.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Här är alla ordförandeposter

STADSDELSNÄMNDERNA

Bromma stadsdelsnämnd, Johan Paccamonti (M)

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd, Gustav Johansson (M)

Farsta stadsdelsnämnd, Lars Jilmstad (M)

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd, Abit Dundar (L)

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, Bo Arkelsten (M)

Kungsholmens stadsdelsnämnd, Rasmus Jonlund (L)

Norrmalms stadsdelsnämnd, Petra Gardos Ek (M)

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, Benjamin Dousa (M)

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Ole-Jörgen Persson (M)

Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Ewa Larsson (MP)

Skärholmens stadsdelsnämnd, Johan Kling (C)

Södermalms stadsdelsnämnd, Christoffer Järkeborn (M)

Älvsjö stadsdelsnämnd, Johan Nilsson (M)

Östermalms stadsdelsnämnd, Andrea Ström (M)

FACKNÄMNDERNA

Arbetsmarknadsnämnden, Karin Ernlund (C)

Exploateringsnämnden, Johan Nilsson (M)

Fastighetsnämnden, Dennis Wedin (M)

Idrottsnämnden, Karin Ernlund (C)

Kulturnämnden, Jonas Naddebo (C)

Kyrkogårdsnämnden, Annette Lundquist Larsson (M)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Katarina Luhr (MP)

Servicenämnden, Eva Solberg (M)

Socialnämnden, Jan Jönsson (L)

Stadsbyggnadsnämnden, Joakim Larsson (M)

Trafiknämnden, Daniel Helldén (MP)

Trygghetsutskottet: Erik Slottner (KD)

Utbildningsnämnden, Lotta Edholm (L)

Valnämnden, Aleksander Lestaric (M)

Äldrenämnden, Erik Slottner (KD)

Överförmyndarnämnden, Martin Ängeby (L)

KOMMUNALA BOLAGEN

AB Stockholmshem, Björn Ljung (L)

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, Dennis Wedin (M)

Familjebostäder AB, Dennis Wedin (M)

Kommunstyrelsens funktionshinderråd, Martin Hansson (MP)

Micasa fastigheter: Michaela Hollis (KD)

Mässfastigheter i Stockholm AB, Anna König Jerlmyr (M)

Skolfastigheter i Stockholm AB (Sisab), Peter Jönsson (M)

S:t Erik fiber AB, Ulla Hamilton (M)

Stiftelsen hotellhem, Banar Sabet (C)

Stockholm business region AB, Anna König Jerlmyr (M)

Stockholm exergi holding AB, Alexandra Grimfors (M)

Stockholm globe arena fastigheter AB, Dennis Wedin (M)

Stockholms hamn AB, Fredrik Lindstål (C)

Stockholm parkering, Lorentz Tovatt (MP)

Stockholmsmässan AB, Anna König Jerlmyr (M)

Stockholms stadshus AB, Anna König Jerlmyr (M)

Stockholms stadsteater AB, Madeleine Sjöstedt (L)

Stockholm vatten och avfall, Maria Antonsson (MP)

Stokab, Ulla Hamilton (M)

Storstockholms brandförsvar, Ole-Jörgen Persson (M)

Svenska bostäder AB, Joakim Larsson (M)

Alla namnen väljs formellt den 17 december.