Jonas Eliasson har tagit fram en ny rapport för Stockholms läns transportsystem. Foto: Andreas Jennische/Maja Brand

Petade trafikdirektörens plan för bättre trafik i Stockholm

Gator som pekas ut för för buss-, cykel- eller biltrafik, avgifter för trafikstörande arbeten, höj p-avgifterna i innerstan. Så skulle Stockholm få ett bättre trafiksystem, enligt tidigare trafikdirektören i staden.

  • Publicerad 09:52, 14 okt 2019

Petningen av Jonas Eliasson som trafikdirektör för Stockholms stad efter valet fick politikerblodet att koka, åtminstone från oppositionshåll.

Stockholms trafikdirektör om petningen

Sedan i våras har Eliasson, som nu är gästprofessor i transportsystem vid Linköpings universitet och ordförande för Ingenjörsvetenskapsakademins samhällsbyggnadsavdelning, också haft en tjänst hos Stockholms handelskammare. Nu kommer hans första rapport med en plan för att förbättra transportsystemet i länet, Chamber Policy Paper, som ska släppas den 17 oktober.

Petade trafikdirektörens nya arbetsuppgift

Där finns sex övergripande strategier, bland andra att bättre prioritera kollektivtrafikutbudet och att peka ut vilken huvudtrafik gator i innerstaden ska ha, buss-, cykel- eller biltrafik.

Enligt Eliasson är det åtgärder som inte behöver kosta skjortan, jämfört med att investera i helt ny infrastruktur.

– Det är uppenbart att resandevolymerna kommer att öka och det kräver visserligen helt ny infrastruktur, men det ställer också väldigt höga krav på att söka kostnadseffektiva vägar att trimma och förbättra befintligt system. Där tror jag att man kan göra stora vinster, säger Jonas Eliasson i ett uttalande.

Här är Eliassons nio punkter

1. Smartare kollektivtrafiktaxa

I länets yttre delar är kollektivtrafikresor subventionerade ungefär tio gånger så mycket som i de inre delarna, vilket tenderar att glesa ut bebyggelsen.

2. Avgift för trafikstörande arbeten

Idag finns inget incitament att störa trafiken så lite och kort som möjligt.

3. Förbättra hanteringen av trafikstörande incidenter

En stor del av vägträngseln orsakas av incidenter och olyckor. Mer resurser borde läggas på att minimera konsekvenserna av dem.

4. Låt kommunerna sköta enklare trafikövervakning

Det kräver lagändringar men bör vara möjligt.

5. Förbättra busstrafiken

Busstrafiken kan förbättras radikalt genom bland annat bättre information, trafikstyrning och prioritering. BRT-linjer har stor potential, särskilt i ytterstaden.

6. Anpassa regler och lagar till cykeltrafik

Alltför många trafikregler är anpassade för bilar, inte för cyklar. Lagstiftningen bör ändras så att det blir möjligt att utforma trafikregleringar speciellt anpassade för cykeltrafik.

7. Tillåt nattleveranser i innerstaden

Tillåt leveranstrafik med särskild licens att leverera varor nattetid, och underlätta och stimulera nattleveranser.

8. Tillåt längre masstransportfordon

Om maxlängden för masstransportlastbilar ökades från 12 till 15 meter skulle antalet masstransportleveranser kunna halveras.

9. Sätt parkeringsavgifterna smartare

Parkeringsavgifter bör sättas så att beläggningsgraden blir lagom. I innerstaden borde de höjas, i ytterstaden ofta sänkas eller tas bort.

Källa: Stockholms handelskammare

Visa merVisa mindre