Lyckat. I april träffade vi familjen Zeid som bott på Vintertullen i två år och som blev den första familjen att få eget boende i Stockholm. Afan Abas Omar med Miral, 1,5 år, en del av familjen, vid sitt nya hem i Farsta strand. Foto: Sacharias Källdén

Pilotprojekt för nyanlända på Söder förlängs

Pilotprojektet på Södermalm som ska ge nyanlända egen försörjning och egen bostad förlängs med två år – och flyttar samtidigt till större lokaler.

  • Publicerad 15:56, 26 nov 2019

Det var i mars 2018 som den nya satsningen som skulle ge de boende egen bostad och försörjning inom två år, det vill säga innan etableringsfasen löper ut, drog igång på Vintertullen på Södermalm. En projektgrupp flyttade in sitt kontor på boendet och har sedan dess jobbat på olika sätt för att underlätta de nyanländas väg in i samhället, genom allt från samhällsvägledning till rekryteringsträffar.

Så har Södermalms stora integrationsprojekt för nyanlända gått

Projektet skulle initialt löpa fram till december 2019 för att sedan eventuellt implementeras på samtliga genomgångsboenden i hela Stockholm. Men nu står det klart att projekttiden förlängs med två år, och kommer att fortgå till årsskiftet 2021/2022.

Samtidigt kommer verksamheten, som hittills varit helt stationerad på Vintertullen även om den även involverat de boende i modulhusen vid Tanto, att flytta. Detta på grund av att man behöver mer ändamålsenliga lokaler för exempelvis större rekryteringsträffar. Verksamheten ska dock fortsatt vara placerad nära boendet i Vintertullen.

Drop in-verksamheten, dit de boende kan komma och fråga om råd, kommer dock finnas kvar i huset.

Från Vintertullen till Farsta strand

Trygghet. För familjen Zeid innebar flytten enorm skillnad då barnen nu fått egna rum. "Ljuset och färgerna gör henne glad" säger Afan Abas Omar och tänder två lampor han hängt upp ena dotterns rum, som är funktionshindrad och nästan blind. Foto: Sacharias Källdén