Framtiden. Såhär ska den nya bron över stambanan se ut. Foto: GWSK arkitekter

Pimpad bro i Västberga blir 47 miljoner kronor dyrare

Snyggare räcken och bättre belysning har gjort Västberga allés nya bro rejält dyrare. Kostnaden har ökat med 47 miljoner kronor.

  • Publicerad 09:45, 10 apr 2015

I november ska arbetet med den nya bron över stambanan till Liseberg påbörjas. Den nya bron kommer att bli drygt 100 meter lång och få ett separat, breddat utrymme för cyklister och fotgängare. Från dagens en och en halv meter till fem meter. Gång och cykelbanan ska sedan anslutas till en ny gång- och cykelbro över Åbyvägen.

Dessutom ska man bygga en ny väg från Åbyvägen till Fortum och Vattenfalls teknikbyggnad. Istället för att åka ner från Västberga allé kommer man i framtiden att åka in från Åbyvägen.

Till hösten påbörjas arbetet med den nya bron som ska invigas i maj år 2017. Men bygget väntas nu bli rejält dyrare än man tidigare räknat med.

– Från början uppskattade vi kostnaderna till 100 miljoner, sedan blev det 132 miljoner bara för bron över järnvägen, säger Lars Matz, broingenjör på trafikkontoret.

150 miljoner från början

Tidigare räknade trafikkontoret med att hela projektet skulle kosta 150 miljoner men nu är prislappen uppe i 197 miljoner.

– Vi har aldrig begärt 150 miljoner kronor för bygget men vi har sagt att vi tror att det kommer att kosta det. Nu ska nämnden fatta ett genomförandebeslut och säga antingen ok, bygg det här eller så säger de att det blir för dyrt och att vi får vänta med det, säger Lars Matz.

Estetiska skäl

Att bygget blivit dyrare än väntat beror delvis på att det rent estetiska blivit dyrare än väntat.

– Man upptäcker saker som man inte tänkt på och sedan kommer det krav från olika intressen att tillgodose annat än bara det rent trafikmässiga. Vi har till exempel en kyrkogård i direkt anslutning till arbetsplatsen vilket har visat sig innebära en del oförutsedda kostnader. Man vill också ha bättre belysning och snyggare räcken. Det estetiska har blivit lite dyrare än vad vi tänkt oss från början.

Men trots den nya prislappen väntas projektet få grönt ljus av nämnden.

– Jag kan inte se något annat än att det kommer att bli ett ja, det här måste göras. Det är en kombination av att den är gammal och måste bytas och att den är farlig för tågtrafiken. Bron har en pelare i mitten som kan fälla bron om ett tåg skulle spåra ur, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Fullmäktigebeslut

Eftersom bygget kommer att kosta mer än 50 miljoner kronor så måste även Kommunfullmäktige fatta beslut om det. Något som väntas ske tidigast i september.Ska stå klar 2017

Bygget av den nya bron påbörjas i november 2015 och den väntas stå klar i maj 2017.

Under en stor del av byggtiden kommer Västberga allé att vara avstängd för trafik och trafikkontoret räknar med drygt ett års avstängning.

Trafiken över bron kommer under den här tiden att hänvisas norrut mot Essingeleden eller söderut via Götalandsviadukten.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.