Till vänster ser du hur området ser ut i dag – till höger hur visionen är för framtiden. Foto: Louise Bornhall/Bernow och partners

Planen: 355 bostäder i Engelbrektsområdet

355 bostäder, affärer, förskola – och en genomfartsled. Det är några av planerna för Engelbrektsområdet intill Jakobsbergs centrum, som samrådstiden nu är över för.

  • Publicerad 11:57, 9 maj 2018

Byggplanerna för Engelbrektsområdet var ute på samråd till 27 april, och kommunen fick in ett 60-tal synpunkter, varav en del från grannar i kvarteren. De är bland annat kritiska mot att området förtätas, och att vägen mellan Engelbrektsvägen och Magnusvägen ska öppna upp för biltrafik, alltså bli en genomfartsled om planen går i lås. Kommunen uppskattar att ett par tusen bilar per dygn skulle brumma förbi på vägen.

Så vad består planerna av mer konkret? Jo, det rör sig om 300 hyresrätter som ska byggas i 4-6 våningshus, 8-våningshus och ett 10-våningshus. Samtliga kommer att hyras ut via det kommunala bostadsbolaget Järfällahus. Husen ska byggas runt innergårdar, vilket blir en skillnad mot hur de öppna gårdarna i området ser ut i dag.

Även ett trygghetsboende planeras centralt i området, som kommer att byggas av Ikano Vårdboende och göra plats för 55 lägenheter. På gatuplansnivå ska det i samma hus rymmas butiker, kontor och förskola.

Äldre får ett eget centrum i Jakobsberg

I dag är gårdarna i området öppna för alla som passerar, något det kan bli ändring på i framtiden. Foto: Louise Bornhall

"Skeptiska till genomfartstrafik"

Just genomfartsleden är något som även kommunstyrelsens ordförande, Claes Thunblad (S), är kritisk till.

– Vi är skeptiska till att vägar ska öppnas upp för genomfartstrafik, och kommer att titta på alternativ till att inte göra det. En bred uppslutning av de politiska partierna har reagerat på just det. De här vägarna ska användas för transporter för boende i området, det får inte bli genomfartsgator, säger han.

Att området ska förtätas ser Claes Thunblad däremot inte som ett problem.

– Planen innebär en kvalitetshöjning för hela området. I dag är det ingen gräns mellan offentlig och privat miljö, men nu planeras stora innergårdar vilket bidrar till en bra och trygg bostadsmiljö. Järfällahus ska också renovera fasaderna på de redan befintliga husen.

Engelbrektsområdet ligger mellan Viksjöleden och Folkungavägen i centrala Jakobsberg. Det är alltså delar av Magnusvägen, Engelbrektsvägen, Riddarparken och Tornérparkeringen som berörs av byggplanerna.

LISTAN: Här är Järfällas alla bostadsprojekt

196 bostäder ska byggas i Jakobsbergs centrum

Klartecken för 600 lägenheter i Jakobsberg C

Planerna för Engelbrektsområdet

Planerna består av 300 bostäder i 4-6 våningshus, 8-våningshus och ett 10-våningshus. På gatuplansnivå ska det bli butiker, kontor, förskola och vårdboende. Även ett äldre-och trygghetsboende planeras i området.

Planbeskrivningen var ute på samråd till den 27 april, då grannar och andra berörda fick komma med synpunkter. Enligt den preliminära tidsplanen ska den granskas i slutet av året, och i början av 2019 ska det tas beslut om antagande av planen, som då alltså kan se annorlunda ut.

Stockholm Direkt