Vill bygga ut. Barkarby outlet ska växa, är planen. Foto: Mikael Andersson

Planen: Barkarby outlet vill bygga ut

Barkarbystaden växer och handelsplatsen intill likaså. Nu vill ägaren till Barkarby outlet utöka, bland annat för att göra plats för fler butiker. Men planerna ligger ett tag framåt i tiden.

  • Publicerad 10:19, 28 maj 2019

Butiker, kontor och andra verksamheter. Planerna för Stockholm quality outlet i Barkarby består dels av att bygga nya hus på obebyggda ytor, dels av att bygga på våningar på de butiksbyggnader som ligger inne på området.

I dag består bebyggelsen främst av 1-2 våningar, men efter en påbyggnad med 2-3 våningar för vissa av husen kan de högsta husen bli runt fyra våningar. Hur många nya butiker det kan göras plats för framgår inte av planerna.

Ett nytt parkeringsdäck i flera våningar planeras också, liksom en entré ut mot Enköpingsvägen.

Förhoppningen är att lösningen, ihop med en ny väg som planeras över Barkarbyfältet, ska förbättra den omdiskuterade trafiksituationen i området.

Kommer dröja innan plan kan bli verklighet

Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla, är positiv till planerna.

– En ny välkomnande entré med nya ytor för parkering vid Enköpingsvägen, som idag är något av en baksida, kommer att bidra stort till att förbättra kapaciteten och trafikflödet i området, säger hon i ett pressmeddelande.

Det är Järfälla kommun som ingått ett så kallat intentionsavtal med outletägaren, Barkarby Säby 3:22 AB. Nu ska kommunen ta fram ett förslag på en ny detaljplan för området.

Nästa steg i avtalet tros kunna tas först mot slutet av 2021 – så om planerna blir av ligger de några år fram i tiden.

Så blir "nya" Herrestavägen vid Barkarby handelsplats

Förslaget. Byggnader i grått finns i dag, och de i vitt är planerade ut- och påbyggnader. De vita byggnaderna och entrén till höger främst i bild vetter mot Enköpingsvägen, och den vita påbyggnaden i vänstra hörnan vetter mot Herrestavägen och parkeringsplatsen. Foto: Järfälla kommun

Stockholm Direkt