VATTENNÄRA. Visionsbild från den nya gång- och cykelbron. Längst till vänster syns Liljeholmsbron. Foto: Jernhusen Fastigheter AB

Planen: Bygga ihop Liljeholmen med Söder

Nu finns det nya, stora förändringsplaner för området vid Liljeholmsbron och Södertäljevägen.

  • Publicerad 20:00, 19 nov 2019

Det är Jernhusen Fastigheter AB som äger marken vid Liljeholmsbron och Södertäljevägen som det nu smids planer för.

I flera år har de arbetat med hur platsen kan utvecklas och nu går de vidare med planerna och har lämnat in en planansökan med ett konkret förslag på hur området kan förändras.

Målet är att den dåligt integrerade platsen, som till stora delar bara är en trött parkeringsplats, ska göras om till ett hippt bostadsområde. Och Södertäljevägen ska bli en stadsgatan, som en förlängning av Långholmsgatan.

Nya hemliga planen för Liljeholmsstranden

Enligt Jernhusens förslag har "Liljeholmen, Sjövikskajen och Årstadal verklig potential att bli en del av Stockholms innerstad", i synnerhet om "fler kopplingar över vattnet kan skapas".

– Om detta blir verklighet kan man verkligen säga att innerstaden ”växer” och tar språnget över till Liljeholmen, vi skapar tryggare och trevligare gaturum samtidigt som Södertäljevägens barriäreffekt minskas, säger Benjamin Rubin, affärsutvecklare på Jernhusen.

Det finns flera tankar på hur detta ska uppnås. Bland annat ska:

✓  Södertäljevägen göras om till en stadsgata med med lägre hastigheter, trottoarer och trädplanteringar.

✓ En ny öppningsbar gång- och cykelbro byggas för att stärka kopplingen över vattnet.

✓  Liljeholmsbrons brosträcka "förkortas" och tillsammans med planerad bebyggelse i Marievik skapas då en ny attraktiv stadsfront mot Hornstull.

DEBATT: "Örbyleden och Södertäljevägen ska förvandlas till urbana stråk"

Nya cykelbron får innerstan att svämma över vattnet

Enligt förslaget skulle en ny förbindelse mellan Södermalm och Liljeholmen "dramatiskt höja attraktiviteten för gång- och cykeltrafik i området och ge mer liv till kajerna på båda sidor om Årstaviken.

– Tanken med bron är än så länge bara en idé, inspiration är hämtad från Lille Langebro i Köpenhamn, säger Benjamin Rubin.

Så blir helt nya höghuskajen i Söderort

Förslaget tar höjd för uppemot sju nya kvarter med bostäder och kontor där de högsta husen är på 26 våningar. Benjamin Rubin uppskattar att kommande planerings- och utredningsarbete kommer ta tre år.

– Under de närmsta tre åren kommer vi tillsammans med staden arbeta med ett planprogram kring Södertäljevägen. Därefter är det möjligt att starta den första detaljplanen. Vi tror att grävskoporna skulle kunna rulla ut om 7-10 år, säger han.

NU och FRAMTIDEN? Övre bilden hur det ser ut idag. Nedre bilden hur Jernhusen vill att de ska se ut i framtiden. Foto: StockholmDirekt/Jernhusen

DET HÄR ÄR VISIONEN

I DAG:
✓ Markområdet är på cirka fyra hektar och utgör en före detta godsbangård men används idag mest som parkering.
✓ På platsen står en äldre godsstation med lagerbyggnad. Och ett värmeverk ägt av Fortum som nästan bara används vid behovstoppar i nätet.
✓ Platsen anses, trots sitt centrala och vattennära läge, vara en ödslig och oattraktiv miljö.

I FRAMTIDEN:
✓ Utveckla attraktiva stadskvarter med stråk utmed kajerna.
✓ 500 nya bostäder och 55 000 kvadratmeter kontorsyta.
✓ Nya hus längs Liljeholmsbron där bebyggelsen har entréer mot bron för att kunna skapa en attraktiv gata. (Utrymmet under bron kan fortsatt vara parkering.)
✓ Ny gång- och cykelbro mellan Södermalm och Liljeholmen.
✓Södertäljevägen blir stadsgata och en fortsättning på Långsholmsgatan med ett blandat utbud av butiker, arbetsplatser och bostäder.
✓ Nytt gångstråk längs vattnet, som blir som en förlängning av Liljeholmskajen och Marievik.
✓ Förslaget gör att innerstaden tar klivet över vattnet - på riktigt.

Visa merVisa mindre

OMRÅDET. Totalt är det cirka 4 hektar mark som är med i omgörningsplanerna. Foto: Jernhusen Fastigheter AB

DET HÄR PLANERAS. Ny bebyggelse utmed vattnet och Södertäljevägen. Foto: Jernhusen Fastigheter AB