Engelska skolan i Järfälla utreder möjligheten att kunna ha elever från förskoleklass till nian. Foto: Mikael Andersson

Planen: Engelska skolan i Järfälla vill utöka

I takt med att Järfällas befolkning växer krävs fler skolplatser. Internationella Engelska skolan i Jakobsberg undersöker nu möjligheterna att kunna öppna upp för förskoleklass upp till årskurs nio.

  • Publicerad 16:48, 22 maj 2019

I dagsläget har Internationella Engelska skolan i Jakobsberg, IES, elever från årskurs fem till nio. Men det kan det bli ändring på längre fram.

Skolan vill kunna ta emot elever från förskoleklass upp till nian – alltså öppna upp för förskoleklass, lågstadium och mellanstadium.

– Vi trivs jättebra i Järfälla och har ett sånt stöd av vårdnadshavarna. Framöver kommer det att finnas ett behov av fler aktörer som jobbar med de lägre årskurserna i kommunen. Då vill vi se över möjligheten att vara en del av en skollösning. Men det finns ingen färdig plan i nuläget, säger Sara Viljosson, rektor på IES.

Engelska skolan i Jakobsberg vill bygga ut

Vill bygga ut

Förra våren rapporterade StockholmDirekt om att IES vill bygga ut för att kunna ta emot elever från årskurs fyra. Men då skolan är ett privat företag finns det delade meningar om huruvida kommunen, som är skolans fastighetsägare, får bygga ut den eller inte, så än har inget gått i lås.

– Vi har inte fått ett klart nej, utan kommunen har avvaktat då de gör en översyn av skolorganisationen. Men det är fortfarande något vi skulle önska, det skulle möjliggöra att ha elever från årskurs fyra till nio, säger Sara Viljosson.

För att skolan ska få godkänt att utöka antalet årskurser ända ner till förskoleklass krävs grönt ljus från Järfälla kommun och Skolinspektionen. Kommunen har gett tummen upp, och nu inväntas Skolinspektionens besked. Men när och om en utökning kan komma att bli verklighet är i nuläget oklart.

Flera skolor i Järfälla förbjuder mobiler

Stockholm Direkt