Bomma igen. Planen är att flera polisreceptioner ska avvecklas framöver, i takt med att polisen ska bli mer digital. Foto: Sacharias Källdén

Planen: Färre polisreceptioner i Stockholm

I takt med att polisen snart kommer erbjuda fler e-tjänster, är planen att flera polisreceptioner runtom i Storstockholm ska stänga de närmaste åren.

  • Publicerad 11:14, 25 okt 2019

I dag har ett 20-tal polisstationer runtom i Stockholms län receptioner, dit personer kan komma med brottsanmälningar, och för att hämta och lämna blanketter och söka olika tillstånd.

Men 2024 är målet att flera receptioner ska ha stängt. Planen är att det främst är receptionerna vid de större polishusen som ska finnas kvar. Istället är tanken att man ska kontakta polisen via telefon eller digitalt, enligt en ny strategi som gäller i hela Sverige.

Karin Yngvarsson är kommissarie på polisen, och har ansvarat för den receptionsöversyn som polisen gjort.

– Det är ett vikande antal som kommer till våra receptioner, och vi måste se till att vi använder våra resurser rätt. De flesta kommer dit för att göra anmälningar, söka tillstånd och hämta blanketter. Framöver kommer det att finnas bra e-tjänster, vilket de flesta också efterfrågar, snarare än att besöka en dagöppen reception, säger hon.

Har släpat efter digitalt

När fler e-tjänster finns på plats kommer antalet besökare att fortsätta minska, är analysen.

Samtidigt finns de som vill besöka en reception, hur ser ni på det?

– Ja, det finns de som inte är digitaliserade eller kanske har svårt med språket. Men vi kommer att ha receptioner kvar till en början, och i Storstockholm är det ganska enkelt att nå en reception då de är utspridda över hela regionen, säger Karin Yngvarsson.

Hon menar att polisen har släpat efter rejält på den digitala fronten i jämförelse med andra statliga myndigheter, något de nu jobbar för att åtgärda. Bland annat ska det vara lättare att nå sin lokala polis, exempelvis genom sociala medier.

I nuläget finns det en plan för receptionerna, och förändringar kommer att ske under 2020, men inga formella beslut är fattade. Om det är så att receptioner kommer att stänga då, kan Karin Yngvarsson inte svara på i nuläget.

Samtidigt påpekar hon att den planerade nedmonteringen av receptioner är beroende av att den digitala utvecklingen går som planerat, liksom att polisen på sikt hittar nya former för exempelvis inlämning av gods.

Stockholm Direkt