Cirka tio meter in i parken vill staden dra "nya" Johanneshovsvägen. Inringat i skissen syns den del av vägen som i så fall flyttas. Foto: Eva Tonström, skiss: Stockholms stad

Planen: Flytta tunga trafikleden in i parken

Staden planerar att flytta Johanneshovsvägen längre österut. Det betyder att delar av Grynkvarnsparken i så fall ryker.

  • Publicerad 11:04, 23 jan 2018

Staden skissar på om det går att flytta Johanneshovsvägen cirka tio meter österut. Det innebär att vägen i så fall skulle dras igenom Grynkvarnsparken. Sträckan det rör sig om är cirka 150 meter mellan Bolidenrondellen och cykeltunneln som går under Johanneshovsvägen, mellan Steningeparken och Grynkvarnsparken.

Rondellen flyttas

Det här skulle göras i samband med att man bygger de sista etapperna i Årstastråket. Här ingår 1 550 bostäder, förskolor, ny idrottshall och en ny F-9-skola. Skolan ska ligga i Steningeparken.

– Idén är att vi ska bygga om och flytta Bolidenplan och rondellen längre söderut och då behöver Johanneshovsvägen vinklas om för att kunna kopplas på den nya cirkulationsplatsen, säger Stefan Larsson, stadsplanerare i Stockholm stad.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

”Nya” Johanneshovsvägen görs då om till en mindre stadsgata, med tre körfält istället för dagens fyra och entrén till Grynkvarnsparken bevaras och utvecklas, enligt Stefan Larsson.

– Det blir då två körfält i riktning mot Gullmarsplan, varav ett bussfält, och ett körfält söderut. Det blir en ny allégata utmed Grynkvarnsparken med trädplanteringar och annan växtlighet, och på så vis försöker vi få bort den barriär som Johanneshovsvägen är idag, säger han.

Inte populärt

En Johanneshovsbo skriver i ett mejl till stadsdelen att hon är upprörd över planerna att flytta vägen in i parken. Inte heller stadsdelen vill att parken minskas eftersom de har tagit fram en plan över hur de vill utveckla Grynkvarnsparken. Bland annat planeras en ny plaskdamm med café närmare Bolidenplan.    

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Politikerna i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd kommer att få yttra sig när detaljplanen skickas på remiss.

– Stadsdelen ser helst att så stor del av parken som möjligt får vara kvar. Parken är viktig i det framtida Årsta, säger Pierre Persson, enhetschef för lokal- och stadsmiljö i Enskede-Årsta-Vantör.  

Vart ska all trafik ta vägen när Johanneshovsvägen görs om till stadsgata?

– Störst trafikflöde är det på Bolidenvägen och Johanneshovsvägen sydväst om Bolidenplan, men det är hanterbart, så Johanneshovsvägen görs här med fördel om till stadsgata, säger Stefan Larsson.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Skolområde i Söderort kraftigt förorenat

Nyheter Höga halter av flera farliga ämnen Höga halter av bland annat arsenik, kvicksilver och bensen har hittats i marken vid Ekensbergsskolan. Nu måste området saneras.tisdag 22/5 21:00