Parkeringsdäck. Så här är de nya p-platserna och den nya entrén tänkta att sett från söder. Visionsskiss: Koncept

Planen för Barkarby outlet: Nya butiker och p-däck

Parkeringsdäck, fler butiker och en ny entré till Barkarby outlet. Det är utbyggnadsplanen för handelsplatsen, som också är tänkt att avlasta den trafikerade Herrestavägen genom en ny rondell som planeras byggas.

  • Publicerad 11:46, 7 jan 2020

I våras kunde JärfällaDirekt berätta att kommunen ingått ett så kallat intentionsavtal med Barkarby outlets ägare, som vill bygga ut.

Bland annat handlar det om att bygga ett parkeringsdäck, göra plats för fler butiker och kontor, och bygga en ny entré som vetter mot Enköpingsvägen.

– Idag har outletområdet en ganska tråkig baksida, men den här planen öppnar upp baksidan med en ny, välkomnande entré, säger Jonathan Björniden (L), ordförande i planutskottet i Järfälla.

Planen: Barkarby outlet vill bygga ut

Så blir "nya" Herrestavägen vid Barkarby handelsplats

Ny lösning ska avlasta Herrestavägen

I anslutning till den nya entrén planeras det också för en ny rondell, och möjlighet till en ny busshållplats på Enköpingsvägen. Tanken är att lösningen ska avlasta Herrestavägen, där trafikstockningen i dag är ett faktum – särskilt under helger.

– Det har varit stökigt i trafiken i området på helgerna, och det är positivt att det blir fler möjligheter att ta sig till området och lättare att hitta p-plats, säger Jonathan Björniden.

Det finns också planer på att bygga en gång- och cykelbro till Söderhöjden, över Enköpingsvägen och E18. Något i så fall Järfälla kommun och inte outletägaren skulle stå för att bygga. Men eventuella broplaner ligger i så fall längre fram i tiden.

Jonathan Björniden tror att bygget skulle kunna dra igång mot slutet av 2020, om detaljplanen går igenom. Men i det här skedet drar alltså samrådet igång, och pågår 7-28 januari.