NYGAMMALT. Planen för Ulfsbergsgården i Tullinge väntar på avgörande i Mark- och miljödomstolen. Foto: Arkiv/Radar Arkitekter

Planen för Ulfbergsgården pausas

Planen för Ulfbergsgården har pausas efter 27 grannar överklagat detaljplanen.

  • Publicerad 10:28, 29 nov 2019

I somras klubbade kommunfullmäktige igenom planen på ett nytt bostadsområde i Ulfsbergsgården i Tullinge.

Den forna herrgården skulle byggas om till ett flerbostadshus och runt om i trädgården skulle nio nya hus byggas.

"Ambitionen är att skapa ett livfullt och trivsamt område som underlättar den sociala kontakten mellan grannar. Stor omsorg är lagd på att 'livet mellan husen' kan uppstå på ett naturligt sätt", skrev arkitekterna i sitt planförslag.

Men många höll inte med. 28 överklaganden har kommit in till Mark- och miljödomstolen. Ett av dem är från Tullingepartiet.

– Vi är glada över att den gamla huvudbyggnaden rustas upp till bostäder. Men vi har en del synpunkter på hur det görs. Det optimala hade varit om den övriga byggnationen hade utformats för att bevara intrycket av tiden för huvudbyggnadens uppförande, säger Tullingepartiets politiska sekreterare Carl Widercrantz.

"Extrem förtätning"

En boende i området skriver i sina överklagan att detaljplanen innebär en "extrem förtätning". Många nämner också att vägarna i området inte är lämpade för mer trafik och att sluttningarna mot Tullingesjön är känslig för ras och att det därför inte lämpar sig för nya husbyggen. Högre bullernivåer och minskad trygghetskänsla är andra saker som nämns.

"Den plan ni har lagt fram kommer att förstöra hela området vilket känns fruktansvärt" skriver en boende i sin överklagan.

Detaljplanen kommer nu prövas i Mark- och miljödomstolen men när det kommer göras är ännu inte klart.

Även detaljplanen för det nya område som planeras byggas ovanför marinan i Slagsta överklagats till Mark- och miljödomstolen. Den detaljplanen gällde mellan 600 och 850 bostäder och dessutom förskola, vårdboende, idrottsanläggningar och en park.

Så blir nya Ulfsbergsgården

Klart: Det blir bostäder i Ulfsbergsgården