Planen: Riv Skärholmens bergbana

Skärholmens bergbana har varit problemtyngd ända sedan den invigdes 2001. Nu vill trafikkontoret riva den och bygga en helt ny.

  • Publicerad 12:14, 17 sep 2019

Den nya bergbanan kommer att vara inglasad och gå i en rak linje från bottenstationen till toppen. Toppstationen kommer att flyttas lite längre ut och samma typ av snedbanehiss som går att hitta på flera tunnelbanestationer runt om i Stockholm kommer att användas.

– Vi vill standardisera bergbanan så att reservdelar finns lättillgängliga och det är enkelt att hitta entreprenörer som har kunskap om driften av den, säger Niclas Falkenbert, anläggningsingenjör på Trafikverket i Stockholm.

Han skriver på det tjänsteutlåtande som ska ligga till grund för politikernas avgörande. Trafiknämnden bestämmer om planen sätts i verket eller inte. Trafikkontorets förhoppning är att nämnden ska besluta om ärendet under sitt oktobermöte men det är inte säkert att frågan tas upp så tidigt.

"Skärholmens problembarn"

Bergbanan invigdes 2001 och har sedan dess krånglat vilket gett den öknamnet "Skärholmens problembarn". Flertaliga reparationer och ombyggnationer har inte hjälpt. Senast i vintras stod banan still en hel månad. Ersättningsbussar har med jämna mellanrum satts in, men ofta hindrats av felparkerade bilar.

Ett av problemen med den befintliga banan är att den är specialbyggd för platsen vilket gjort att underhåll av den varit komplicerat. Den är även byggd konvext, alltså själva spåren är inte helt raka. Det innebär mer mekanik vilket i sin tur innebär, enkelt uttryckt, mer saker saker som kan gå sönder.

– Varför de valde att bygga den så här vet jag inte. Jag har inte lagt tid på att sätta mig in i historien om den utan har jobbat framåt, säger Niclas Falkenbert.

Även för tre år sedan var en rivning på tapeten. Då föreslogs att en dubbelhiss skulle ersätta bergbanan. Men det förslaget stötte på patrull hos Skönhetsrådet, eftersom det skulle blir för "inkräktande i den befintliga miljön".

"Bergbanan tar upp bergets lutning på ett elegant sätt. Den har varit en ganska speciell och spektakulär lösning, en slags signatur för Skärholmen som har ett värde i sig", sa Henrik Nerlund, sekreterare i skönhetsrådet, då.

Med det nya förslaget behålls alltså den signaturen.

1,5 års arbete väntar

Kostnaderna för en ny bergbana vill Niclas Falkenbert inte gå in på i nuläget. Kalkylen är inte klar, menar han. Men om det blir en ny bergbana så väntar ett omfattande arbete. Den befintliga banan ska först rivas och den nya ska sedan anläggas. Arbetet ska upphandlas och den beräknade tiden för hela arbetet är 1,5 år.

– Det betyder inte att de ska arbeta på plats i Skärholmen under så lång tid eller att bergbanan kommer att vara stängd så länge, säger Niclas Falkenbert.

Under tiden för den planerade ombyggnationen kommer ersättningsbussar att sättas in. Förhoppningsvis för sista gången.

Bergbanan i Skärholmen Foto: Claudio Britos