Klubbad. En parkeringsstrategi för centrala Vallentuna, med förslag på klimatsmart p-hus och färre markparkeringar, klubbades i fullmäktige den 11 november. Foto: Josefine Thureson Kämpe

Planen: Så ska parkeringarna i centrum göras om

Ny infartsparkering, borttagen utomhusparkering och ett nytt parkeringshus. Det är planen när parkeringsstrategin för centrala Vallentuna presenteras.

  • Publicerad 16:24, 11 nov 2019

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en parkeringsstrategi för centrala Vallentuna. Den innehåller riktlinjer och förslag på hur man ska tillgodose parkeringsbehovet i centrum, både på kortare och längre sikt.

I strategin ingår att man bör utreda en alternativ plats dit man kan flytta infartsparkeringen som i dagsläget finns vid Vallentuna station – eftersom kommunen planerar att bygga bostadskvarter där framöver.

– När man antog programmet för centrala Vallentuna så sa man inget om vad som ska hända med infartsparkeringen. Inom de närmsta åren kanske man behöver tillskapa en ny infartsparkering lite längre bort från stationen. På längre sikt kanske man behöver hitta någon annan typ av lösning i parkeringshus, säger Olle Nordberg, projektchef för centrala Vallentuna.

Två platser aktuella

I parkeringsstrategin är två platser utpekade som möjliga alternativ för infartsparkeringen. Den ena är under bron där Roslagsbanan åker över väg 268 – vilket är kommunal mark. Den andra platsen är vid den gamla snickerifabriken på Teknikvägen 1, som idag ägs av ett handelsbolag.

– Vi har varit i kontakt med dem och de är öppna för diskussion, det är mer en fråga om pris, säger Olle Nordberg.

Han berättar vidare att man först och främst kommer ta fram en förstudie där man tittar på om det överhuvudtaget skulle vara möjligt att placera infartsparkeringar på dessa platser, vilket man kommer börja titta på "relativt snart".

Även behovet av fler p-platser på infartsparkeringarna i Ormsta och Kragstalund tas upp, varav hundra nya p-platser nu fått grönt ljus att byggas i Kragstalund under nästa år.

Försvinner. Uteparkeringen i centrum ser ut att försvinna år 2022 då kommunen planerar att påbörja bostadsbygge där. Foto: Josefine Thureson Kämpe

I vägen. Infatsparkeirngen vid Vallentuna station kan komma att flyttas några hundra meter längre bort för att göra plats för bostäder. Foto: Josefine Thureson Kämpe

Markparkeringen tas bort

VallentunaDirekt har tidigare rapporterat om att utomhusparkeringen vid Systembolaget och Ica även den är utpekad som ett framtida bostadsområde.

Planen: Ta bort centrumparkeringen i Vallentuna

Olle Nordberg berättar nu att tanken är att denna tas bort under 2022, då man planerar att sätta igång med att bygga bostäder där.

– Arbetet med detaljplanen har legat nere under ett år i väntan på tekniska frågor kring dagvatten och parkeringsstrategin. Processen ska återupptas 2020 och vi räknar med att ha spaden i marken år 2022, säger han.

Istället föreslås korttidsparkeringar i form av fickparkeringar längs gatorna, för de som har kortare ärenden i centrum samt för funktionsnedsatta. I det föreslagna parkeringshuset skulle det istället vara långtidsparkering.

– Varje parkeringsplats som tas bort kommer ersättas. Man kommer vara tvungen att tillskapa fler platser i parkeringsgarage, säger Olle Nordberg.

Enligt p-strategin finns också behov av ytterligare ett parkeringsgarage. I förslaget står det att det ska finnas gott om cykelparkeringar där och gärna lämplig service och verksamheter på bottenplan – det som i trafiktermer kallas för en "mobilitetshub".

Bokningssystem

Man föreslår också att kommunen utreder om man kan införa ett bokningssystem för infartsparkering i parkeringsgaraget, kanske via en app, alternativt att man får parkera gratis mot uppvisandet av SL-biljett.

Parkeringstrategin klubbades av kommunfullmäktige under sammanträdet den 11 november. Åtgärderna i strategin är endast förslag och kommer behöva gå igenom egna beslutsprocesser innan de fastställs.

Stockholm Direkt