Åtgärdas. Roslagsbanan är en olycksdrabbad järnväg, något som SL försöker ändra på. Foto: Mikael Andersson

Planen: Så ska Roslagsbanan bli säkrare

Just nu pågår planerna för att göra säkerheten längs med Roslagsbanan bättre. Totalt planeras åtta projekt som senast ska påbörjas 2021, enligt SL.

  • Publicerad 11:30, 10 okt 2019

Vid Roslagsbanans station i Enebyberg körde ett tåg på en bil i förra veckan. Bilföraren lyckades ta sig ur bilen i tid.

Det här är inte den första olyckan. Enligt statistik från SL har tio olyckor med bilar i plankorsningar inträffat längs Roslagsbanan, de senaste tio åren.

Sedan tidigare är det planlagt att Enebybergs station ska byggas om med start vid årsskiftet 2020-2021. Där ska man bygga en tunnel under Roslagsbanan, med målet att öka säkerheten.

Fler säkerhetsåtgärder är på gång

Enligt Aleksander Krajisnik på SL:s pressjour har alla korsningar med biltrafik sedan tidigare försetts med hinderdetektorer som känner av om en bil fastnar mellan bommarna, och då ger signal till tåget.

Men fler säkerhetsåtgärder är på gång. Nu planeras för åtta projekt i Danderyd, Täby och Vallentuna.

– Roslagsbanan uppfördes när det inte var fullt lika mycket bebyggelse och invånare i kommunerna. Det fanns inte lika många verksamheter, skolor och arbetsplatser, säger Aleksander Krajisnik.

Enligt Aleksander Krajisnik ska arbetet med dessa påbörjas senast under 2021 (se faktaruta här intill).

Här blir Roslagsbanan säkrare

Korsningen vid Portvägen (Enebybergs station):

Vad? En tunnel för trafik byggs under järnvägen.

Byggstart? Under 2021.

Korsningen vid Jarlabankes väg:

Vad? Plankorsningen ersätts med planskild korsning, alltså en korsning där vägen och järnvägen korsar varandra i skilda plan.

Byggstart? Under 2020.

Korsningen vid Lokevägen:

Vad? Plankorsningen ersätts med planskild korsning.

Byggstart? Under 2021.

På sträckan Täby kyrkby – Kragstalund:

Vad? Två plankorsningar för gång- och cykeltrafik (GC-trafik) stängs och ersätts av en ny tunnel för GC-trafik.

Byggstart? Under 2020.

Vallentuna station:

Vad? SL bygger en chikanlösning, en sicksack-övergång, vid den södra GC-övergången. Det blir separata bommar för varje spår med ljud- och ljusanläggningar.

Byggstart? Under 2020.

Ormsta station:

Vad? Cykelpassagen separeras från biltrafik. Det blir en chikanlösning och varje spår får ljud-, ljus- och bomanläggningar.

Byggstart? Under 2020.

Lindholmens station:

Vad? GC-trafik separeras från biltrafik och korsningen får en ljud-, ljus- och bomanläggning. Norr om stationen stängs två obevakade övergångar av, och ersätts av en ny övergång med ljud-, ljus- och bomanläggning.

Byggstart? Under 2020.

På sträckan mellan Lindholmen och Kårsta:

Vad? SL utför säkerhetshöjande åtgärder vid riskfyllda plankorsningar.

Byggstart? Under 2021.

Visa merVisa mindre

Åtgärdas. Roslagsbanan är en olycksdrabbad järnväg, något som SL försöker ändra på. Foto: Arkivfoto: Mikael Andersson

Stockholm Direkt