Görs om. Den nya skolorganisationen kan komma på plats redan hösten 2020, istället för 2021 som det tidigare varit tänkt. Bilden är en arkivbild. Foto: Sacharias Källdén

Planen: Så ska skolbristen i Järfälla lösas

Järfälla har i dag en skolorganisation där årskurs sex ingår i högstadiet, men planen är sedan flera år att den från 2021 ska ingå i mellanstadiet. Nu kan det bli verklighet redan 2020 – för att lösa platsbristen i sexan.

  • Publicerad 12:15, 19 sep 2019

Nikoletta Jozsa (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden Foto: Pressbild

Det var 2016 som barn- och ungdomsnämnden i Järfälla klubbade igenom att kommunen ska övergå till en mer klassisk stadieindelning i skolan, där årskurs sex ingår i mellanstadiet och inte högstadiet som i nuläget. Tanken är att det ska bli bättre pedagogiskt och socialt.

Tidigare har idén varit att planerna skulle skrida till verket hösten 2021, men nu kan det bli aktuellt redan nästa höst, 2020.

Anledningen? Platsbristen när elever ska börja sexan har varit ett återkommande problem i flera år i Järfälla, särskilt som det växande Barkarbystaden saknar en egen högstadieskola.

I våras fick barn- och ungdomsförvaltningen i Järfälla i uppdrag att se över hur man långsiktigt kan lösa platsbristen, och lösningen de har kommit fram till är att tidigarelägga omorganisationen av stadieindelningen.

– Vi vill inte att vårens situation ska upprepas, när det inte fanns tillräckligt med platser. Att tidigarelägga den här planerade organisationen frigör platser på högstadiet, vilket löser problemet, säger Nikoletta Jozsa (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Stora förändringar

Däremot innebär omorganisationen stora förändringar för kommunens skolor och förskolor. Ett exempel är att Nybergskolan, som i dag har en klass i varje årskurs upp till år tre, ska flyttas till Tallbohovskolan, som har kapacitet att ta emot fler elever.

Något som skulle innebära att delar av Nybergskolan behöver byggas om, för att bli en renodlad förskola. Iljansbodaskolan ska också successivt utökas från F-3, till att ta emot mellanstadieelever. Andra kommer kunna ta emot färre förskoleelever för att göra plats för sexorna.

Vissa skolor måste även bygga ut, som exempelvis Lundskolan och Skälbyskolan.

– Vi får se till att det går i lås till i höst, och prioritera de ombyggnationer som behövs. Den största risken kan vara att eventuella åtgärder stör befintliga lektioner, då man kanske inte hinner bygga allt under sommarlovet. Men det är i så fall under en kort tid, för att göra det bättre på lång sikt, säger Nikoletta Jozsa.

Planen är inte att någon personal ska sägas upp, däremot kan det bli aktuellt för personal att erbjudas byta skola när vissa klasser flyttas om.

Notan för omorganisationen beräknas landa på 21,5 miljoner kronor. Beslut om huruvida ett tidigareläggande ska ske, tas i barn- och ungdomsnämnden torsdag 26 september.

Här är några av förändringarna

✓Stadieindelningen i Järfälla ska göras om, vilket innebär att årskurs sex kommer att ingå i mellanstadiet istället för högstadiet som i dag.

✓Nu är planen att organisationen ska träda i kraft hösten 2020, istället för hösten 2021 som det tidigare varit tänkt. Detta för att lösa platsbristen. Omorganisationen innebär förändringar för nästan alla för- och grundskolor.

✓Bland annat föreslås Nybergskolans F-3 att flytta till Tallbohovskolan, och att befintliga lokaler i Nyberg görs om till renodlad förskola.

✓Iljansbodaskolan som i dag är F-3, planeras även successivt ta emot mellanstadieelever.

✓Lundskolan och Skälbyskolan behöver byggas ut för att möta antalet elever.

✓Berghemskolans blivande sexor placeras i Vattmyraskolan, då utredningar om Berghemskolans lokaler pågår.

✓I vissa skolor kommer sexorna att ha exempelvis slöjdundervisning i högstadieskolor, då anpassade lokaler inte finns i alla skolor.

Källa: Genomförandeplan av en ny skolorganisation, Järfälla kommun

Stockholm Direkt