Foto: Sara Ringström

Planen: Trångsunds bibliotek läggs ner

Biblioteket i Trångsund läggs ner hösten 2020. Det är ett förslag som kultur- och fritidsförvaltningen har lagt för att klara av den dystra ekonomiska situationen nästa år. Besökarna ska i stället hänvisas till Skogås.

  • Publicerad 10:33, 11 nov 2019

För att klara den dystra ekonomiska situationen har alla nämnder inom Huddinge kommun ålagts att effektivisera sina verksamheter. För kultur- och fritidsnämnden innebär det besparingar på 2,3 miljoner kronor.

En av besparingsåtgärderna som förvaltningen föreslår är att lägga ner Trångsunds bibliotek hösten 2020. I stället ska besökarna hänvisas till det nyrenoverade biblioteket i Skogås.

Nedläggningen av biblioteket innebär en besparing på 150 000 kronor 2020 och 300 000 kronor 2021.

Budget 2020: Huddinge står inför mörka år

I tio års tid har förvaltningen letat alternativa lokaler för biblioteket i Trångsund, eftersom de nuvarande anses vara bristfälliga. Men försöken har inte gett något resultat.

Kan öppna nytt i framtiden

Förvaltningen ämnar att se över behovet av utökade aktiviteter på Skogås bibliotek och eventuellt utlämningsställen i Trångsund.

De öppnar samtidigt dörren för att i framtiden åter öppna ett bibliotek i Trångsund.

"Kultur- och fritidsnämnden ämnar även att i fortsatt planering av lokaler i Trångsund ta hänsyn till behov av en växande befolkning och utökat bostadsbyggande och därmed se över möjligheterna att återinrätta ett bibliotek med ungdoms- och kulturverksamhet i ändamålsenliga lokaler på sikt", skriver förvaltningen i sin verksamhetsplan för 2020.

Skogås bibliotek öppnar personalfritt

Förutom att stänga Trångsunds bibliotek innebär förvaltningens besparingsförslag att man slutar dela ut kommunens konstnärliga arbetsstipendium om 60 000 kronor årligen.

I morgon den 12 november fattar kultur- och fritidsnämnden beslut om verksamhetsplanen.

SKOGÅS. Biblioteksbesökarna ska hänvisas till Skogås bibliotek, enligt förslaget. Foto: Sara Ringström