PLANER. Väsbyalliansen planerar för runt 750 bostäder i närheten av Kairobadet. Foto: Anna Wettergård/arkiv

Planer på 750 bostäder vid Kairo möter protester

750 bostäder i Kairo, Sättra och öster om Båtbyggartorp. Väsbyalliansen vill bygga naturnära i projekt Väsby sjöby – men oppositionen vill inte ha "ett dyrt bygge ute i skogen".

  • Publicerad 11:30, 8 sep 2020

Att bygga ut bostäder i liten skala blir mycket kostsamt för kommunen.

PLAKATPOLITIK? Oppositionsråd Mathias Bohman (S) visar tydligt vad han tycker om byggplanerna i närheten av Kairobadet. Foto: Privat

2014 hölls en folkomröstning om projektet Väsby sjöstad, där alliansen ville bygga 7 000 bostäder kring Kairo och Sättra. En majoritet av de röstande i Väsby sa dock nej till projektet. Alliansen lanserade då en nedbantad variant med max tusen bostäder, under namnet Väsby sjöby – vilket de gick till val på 2020.

I startgroparna

I juni i år var ärendet uppe på kommunstyrelsens miljö- och planutskott. Utskottet (KSMPU) vill nu låta kommunstyrelsen ge kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram förslag till en detaljplan för bostadsbebyggelse inom Kairo, Sättra samt öster om Båtbyggartorp, samt att teckna plankostnadsavtal med berörda markägare.

– Vi står i startgroparna att starta ett planarbete vilket handlar om att tillsammans med markägarna i området få en tydlig bild av både kostnader och intäkter. Utöver privata aktörer är även kommunen markägare i området vilket för vår del kommer att innebära intäkter vid utveckling av området, säger Christine Hanefalk (M), kommunstyrelsens ordförande.

"Pengarna behövs i äldreomsorgen"

Men oppositionen är kritisk.

– Ett dyrt bygge ute i skogen är inte vad vi Väsbybor behöver mest av allt. Pengarna behövs i äldreomsorgen och skolan och till en starkare välfärd i en tid av prövning, säger oppositionsrådet Mathias Bohman (S).

Christine Hanefalk tycker det är "tråkigt att de rödgröna partierna inte vill ompröva sin kategoriskt negativa inställning till någon som helst utveckling i någon skala i området."

– Den bild jag har är att det är sex av nio partier i kommunfullmäktige som är positivt inställda. Det menar jag ger ett starkt stöd för fler naturnära bostäder, säger hon.

Maria Tuvesson, gruppledare för Miljöpartiet i Väsby, skräder inte orden.

– Att lägga 10–20 miljoner på ett riskabelt projekt när kommunen befinner sig i en ekonomisk situation med stora nedskärningar inom skola och omsorg är oansvarigt.

Vill bygga stadsnära bostäder

Och Mathias Bohman vill hellre bygga stadsnära bostäder.

– Kairo och Sättra är ett populärt området för rekreation för Väsbyborna, låt det fortsätta vara det. Det är bättre att bygga bostäder nära en bra kollektivtrafik, än att bygga i skogen, säger han.

Han påpekar även att befintligt vatten och avlopp inte klarar av några fler bostäder i området.

– Att bygga ut bostäder i liten skala blir mycket kostsamt för kommunen, säger han.

Ärendet om Väsby sjöby kommer att tas upp på kommunstyrelsen under hösten.

Väsby sjöby

Väsbyalliansen vill bygga mellan 500 och 750 bostäder i området Kairo, Sättra och öster om Båtbyggartorp.

Bostäderna ska fördelas på 70 procent enfamiljshus samt 30 procent radhus, parhus och
flerbostadshus. Max tre våningar.

Kommunen har gett kontoret för samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för området.

Detaljplanearbetet bedöms kosta 10–20 miljoner kronor.

Källa: Upplands Väsby kommun

Visa merVisa mindre

PLANARBETE. Det område som kan komma att omfattas av planarbetet berör delar av fem privata fastigheter vilka är Övra Runby 1:6, Övra Runby 1:15, Övra Runby 2:3, Nedra Runby 2:5 samt Edsby 1:1 samt del av en fastighet som ägs av Upplands Väsby kommun, Nedra Runby 1:1. Foto: Upplands Väsby kommun