I fjol besökte StockholmDirekt en sopplunch i Matteus kyrka där vi pratade med församlingsbor som var kritiska till att sammanslå församlingar i Vasastan till ett pastorat. Foto: Sacharias Källdén

Planer på ett pastorat i Vasastan stoppas

För knappt ett år sen skrev StockholmDirekt om planerna på att slå ihop fyra församlingar i Vasastan till ett pastorat, något många i Matteus församling var starkt kritiska till. Nu slopas projektet helt.

  • Publicerad 15:44, 14 feb 2020

De församlingar som tidigare föreslogs slås samman till ett pastorat var Adolf Fredrik, Gustav Vasa, Johannes och Matteus. Det var något som diskuterades i 12 år och som inneburit att församlingarna hade styrts av en kyrkoherde, ett kyrkofullmäktige och ett kyrkoråd.

Strider om ny super-församling i Vasastan

I Gustav Vasa församling var man positiv till förslaget men i S:t Matteus församling väckte det upprörda känslor. I en intervju med StockholmDirekt sa kyrkoherden Petter Sundelius bland annat att han var rädd att de skulle tappa den starka lokala förankringen och att kyrkoavgiften skulle höjas kraftigt.

Nu står det klart att det inte blir någonting av sammanslagningen. Det blir inte heller av på Södermalm.

– Jag är nöjd över att inriktningsbesluten, om sammanläggningar på Norrmalm och Södermalm är upphävda. Beslutet att avbryta processen är på grund av att man har tagit till sig av församlingarnas remissvar med kritik mot förslagen, säger Andreas Holmberg, biskop i Stockholms stift.

Ett av argumenten för en sammanslagning var att församlingarna ska kunna fullgöra de uppdrag de har och att det går ekonomisk sämre för kyrkan.

Han vill stoppa nya super-församlingen

– Framtiden för hela Svenska kyrkan kräver mer samarbete och mer samverkan för att kärnuppdraget ska klaras av. Det handlar om ett lokalt fokus där samverkan kommer från församlingarna själva. Det är varje församlings eget ansvar att se till att organisation och förvaltning fungerar, säger Andreas Holmberg och fortsätter:

– Från i höst och framåt kommer jag att visitera de fyra församlingarna på Norrmalm som varit aktuella i förslaget till sammanläggning och jag ser goda möjligheter att samtala med församlingarna.

Matteus slipper sammanslagning – till 2030

Volontären Peter Frisk som arbetar i Matteus församling och som tidigare ordnade en namninsamling mot förslaget att slå samman församlingarna är nöjd med det nya budskapet.

– Församlingens medlemmar är väldigt glada och församlingarna är ju verksamhetsbärarna. Vi kommer ju att växa ändå i och med att Hagastadens invånare kommer att tillhöra oss, säger han.

Ett formellt beslut om att slopa pastoratet fattas i stiftstyrelsen på tisdag, 18/2.

Volontären Peter Frisk är nöjd med det nya beslutet att slopa planerna på ett pastorat. Foto: Sacharias Källdén