Här, på gräsytan vid Spånga församlingshus längs Värsta allé, var tanken att bygga en lekpark. Nu är det oklart om den blir av. Foto: Stella Papapanagiotou

Planerad lekpark vid Spånga C stoppas

Den planerade lekparken vid Spånga centrum blir inte av. Finansieringen försvann när den grönblå majoriteten fattade nya beslut om trygghetsmiljonerna – som skulle ha gått till bland annat parken.

  • Publicerad 11:39, 5 jun 2019

I september förra året ansökte Spånga-Tensta, under det dåvarande rödgrönrosa styret, om två miljoner kronor ur stadens trygghetsfond.

Spånga ska bli tryggare – med lekpark

Pengarna skulle gå till att bygga en lekpark vid Värsta alle, på grönytan intill Spånga församlingshus. Idén kom från början från elever på Spånga grundskola och enligt projektplanen skulle skolelever även få vara med och tycka till om utformningen av lekparken.

Unga vill öka tryggheten i Spånga med ny lekpark

Tanken var att anpassa den för barn med funktionsvariationer så att parken skulle locka folk från hela staden. Fler människor i rörelse runt centrum skulle bidra till tryggheten, menade man.

Men bygget hann inte startas under 2018 och i början av maj i år fattade fullmäktige, nu med grönblått syre, på nytt beslut om flera av projekten – men inte alla.

S kritiska

En av sakerna som ströks var alltså den planerade lekparken, vilket Socialdemokraterna i Spånga-Tensta kritiserar starkt.

– Vi avsatte pengar i fjol men nu väljer de grönblå att stoppa detta, eller åtminstone sinka det hela genom att förvaltningen tvingas skriva en ny ansökan om man vill gå vidare med parken, säger Anna Jonazon, gruppledare för Socialdemokraterna i stadsdelsnämnden.

Ole-Jörgen Persson (M), ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd påpekar att beslutet fattades centralt och säger att stadsdelen hade ansökt om ombudgetering även för lekparken.

– Jag konstaterar att stadshuset fattade det här beslutet nu men det betyder inte att frågan är död. Jag är positiv till åtgärder som stärker tryggheten i vårt område. Men vi får återkomma antingen med en ny ansökan eller en reviderad ansökan, säger Ole-Jörgen Persson.

Vad menar du med reviderad – vill ni inte ha lekparken?

– Jo, men vi behöver eventuellt titta på placeringen i så fall, säger Ole-Jörgen Persson.

Så här säger Erik Slottner (KD), trygghetsborgarråd, i ett mail till redaktionen om varför lekparken inte beviljades pengarna nu i maj:

– Åtgärderna ansågs inte bidra till ökad trygghet i tillräckligt stor omfattning. Vi bad dem återkomma med klargöranden om hur åtgärderna skulle kunna öka tryggheten på platsen. Tyvärr har vi inte fått in någon uppdaterad ansökan men stadsdelen är självklart välkommen att söka igen, säger Erik Slottner.

15 miljoner till tryggare utemiljö i Spånga-Tensta

Stockholm Direkt