Hus. Så här ser det ursprungliga förslaget på ett nytt bostadshus i Malongeparken ut. Nu vill staden sänka byggnadshöjden. Foto: Illustration: Belatchew arkitekter och LAND arkitektur

Planerade huset vid Nytorget måste bli lägre

De omdiskuterade planerna på ett bostadshus i Malongenparken vid Nytorget har varit ute på plansamråd. Nu föreslår stadsbyggnadskontoret att projektet fortskrider men att byggnaden ritas om och får en lägre höjd.

  • Publicerad 16:46, 2 nov 2018

Planerna på att bygga ett sex våningar högt bostadshus med cirka 20 hyresrätter i Malongenparken vid Nytorget har pågått sedan 2015.

Men projektet, som är tänkt att ge nytt liv åt den triangelformade ytan mellan Renstiernas Gata och Nytorget som i dag är en hundrastgård, har dock stött på hård kritik från bland annat Skönhetsrådet, Stadsmuseet, hundägare och andra boende i området.

Efter att ärendet har varit ute på plansamråd, där 55 yttranden inkom, ger nu stadsbyggnadskontoret fortsatt klartecken åt att bygga på platsen. Men under förutsättning att huset får en lägre höjd än det först var tänkt.

Omtvistat bygge vid Nytorget rullar vidare

”Kontoret vill se en fortsatt anpassning till kulturmiljön och föreslår därför att förslaget ändras så att bebyggelsen sänks och trappar ner längs med Renstiernas gata samt att gestaltningen bearbetas och takutformningen ändras för att bland annat tillgodose intentionerna med riksintressets uttryck”, står det bland annat i det tjänsteutlåtande som har lämnats inför kommande sammanträde i stadsbyggnadsnämnden.

– Det som vi ser är att det behöver komma i bättre samklang med den omkringliggande bebyggelsen. Och hur mycket lägre det handlar om och hur det ska gestaltas får man arbeta fram med arkitekten och byggaktören. Men det ligger i framtiden, säger Sophia Norrman Winter, handläggare vid stadsbyggnadskontoret.

Nya bostäderna i SoFo måste ritas om – ska matcha kulturhistorien

Om en sänkning av byggnadshöjden även innebär färre lägenheter är enligt Sophia Norrman Winter för tidigt att säga.

– Det är i nuläget lite svårt att bedöma. Men det är klart att det skulle kunna bli så, säger hon.

I bottenplanet mot Nytorget planeras bland annat en ny torgyta med kaféer och annan verksamhet, något som stadsbyggnadskontoret menar ”kan ge positiva värden genom att bli en mer befolkad fickpark”.

Hundrastgården är enligt förslaget fortsatt tänkt att flytta till en annan plats.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android