Lägenheter. 450 lägenheter, varav 200 studentbostäder planeras ersätta nuvarande Väpnargaraget i Jakobsberg. Även nya p-platser och butikslokaler ingår i planen. Visionsskiss: Sweco

Planerade studentbygget i Jakan växer – igen

Nu tas nästa steg i planerna på att omvandla Väpnargaraget i Jakobsberg till hundratals nya bostäder, varav många för studenter.

  • Publicerad 13:56, 5 sep 2018

Detaljplanen för att bygga om Väpnargaraget i centrala Jakobsberg har varit ute på samråd, och ska nu vidare till nästa moment – granskning, innan kommunfullmäktige kan ta beslut om planerna ska genomföras.

Nya studentbygget i Jakan blir större

Och planerna har vuxit sedan sist då det var tal om 300 lägenheter. Nu är tanken nämligen 200 studentbostäder i hyresrättsform på runt 25 kvadrameter, och 250 bostadsrätter i varierande storlekar, med runt hälften ettor. Taken föreslås bli gröna ytor och en takterrass är inplanerad, liksom en gemensam innergård. I bottenplan på bostadshusen blir det plats för butikslokaler och kontor.

16 våningar

Enligt planen rivs det kontors- och parkeringshus som idag står på platsen och ersätts av de nya bostadshusen som kan bli sju till 16 våningar, alltså lika höga som intilliggande Posthuset. Ett nytt parkeringshus med 300 parkeringsplatser och 800 cykelplatser skulle också byggas, med runt två tredjedelar av bilplatserna öppna för allmänheten.

Vad som händer med de verksamheter som finns i nuvarande kontorsfastigheten är inte klart ännu.

– Det är upp till fastighetsägaren Riddermark att förhandla med de verksamheterna, det är inte kommunens roll. Men jag förutsätter att man vill erbjuda dem nya lokaler, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Byggstarten för studentbostäderna är planerad till 2019, och de skulle bli klara 2021 om allt går enligt plan. Byggstart för resterande byggnader beräknas till 2021-2024, och alltihopa skulle stå klart 2025.

200 studentbostäder planeras på parkeringsgaraget i Jakobsberg

Stockholm Direkt