Vision. Tre modulhus med varierande våningsantal ska rymma 161 lägenheter är planen. Bilden är en preliminär skiss på hur bostäderna kan se ut. Foto: XLNT Living

Planerna på modulhus för nyanlända i Kallhäll steks

Tidigare har planen varit att det ska byggas 161 tillfälliga lägenheter för nyanlända i Kallhäll. Nu görs planen om – bostäderna ska istället byggas för studenter och ungdomar.

  • Publicerad 12:01, 30 jan 2018

För någon vecka sedan sa miljö-och bygglovsnämnden i Järfälla ja till ett tillfälligt bygglov för 161 lägenheter i modulhus på en del av Bolindervallens parkering. Planen var ursprungligen att lägenheterna skulle byggas för nyanlända och studenter, men nu har kommunen tänkt om. Istället blir det endast bostäder för ungdomar och studenter.

Anledningen är att behovet av bostäder för nyanlända redan ser ut att vara täckt. Ett liknande projekt i Vålberga i Barkarby har tidigare getts tidsbegränsat bygglov för 88 lägenheter, där hälften av lägenheterna ska byggas för nyanlända och den andra hälften för studenter och ungdomar.

– Vi tar emot färre nyanlända nu så det finns inte samma behov. När processen ändå gått så långt ställde vi oss frågan om studenter och ungdomar kan behöva bostäderna istället. Svaret blev såklart ja. Även om det så klart alltid är bättre med permanenta bostäder, säger Aphram Melki (C), ordförande i miljö-och bygglovsnämnden.

Länsstyrelsen avslår överklagan av modulhus i Barkarby

Tre modulhus i olika höjd

Det är, liksom i Vålberga, byggföretaget XLNT Living som ska bygga tre modulhus med två till fem våningar på den norra delen av Bolindervallens asfalterade parkering.

Att bygglovet är tidsbegränsat ser inte Aphram Melki som något dåligt i sammanhanget.

– Vi försöker frigöra mark på andra håll också för ungdomsbostäder. Men eftersom vi ändå kommit så långt i det här ärendet kan det åtminstone lösa bostadsfrågan för några unga personer. Risken att de här lägenheterna ska stå tomma är minimal i min värld, säger han.

I dagsläget finns ingen tidsplan för när bostäderna ska börja byggas. Hur fördelningen av lägenheter för studenter respektive ungdomar kommer att se ut är inte klart än.

Så många nyanlända ska Järfälla ta emot 2018

Bygglovet för modulhusen i Kallhäll inskickat

Så fungerar bygglovet

Bygglovet är tidsbegränsat för tio år, för 161 likadana lägenheter om 26,4 kvadratmeter. Bygglovet kan sedan förlängas fem år i taget.

Stockholm Direkt