Byggprojekt. 420 lägenheter på Blackebergsvägen och Blackebergsbacken ligger ute på samråd just nu. Här är en visionsskiss på hur vyn från Blackebergsbacken västerut kan se ut. Foto: Nyréns

Planerna på nya kvarter i Blackeberg växer

420 lägenheter som planeras byggas på Blackebergsvägen och Blackebergsbacken är nu ute på samråd. De är en del i att bygga samman Södra Ängby och Blackeberg – en plan som nu växer från 650 nya bostäder till 950.

  • Publicerad 11:36, 10 jun 2019

Vi har vid flera tillfällen skrivit om de 523 bostäder som planeras att byggas vid Islandstorget för att koppla samman Blackeberg med Södra Ängby. Det är etapp 1 av cirka 950 bostäder som ska byggas i området. Första etappen berör bostäder längs Holbergsgatan och Zornvägen, men även en förskola samt ett nytt klubbhus till Ängby södra bollplan.

Förutom detta ska gator och torget rustas upp, och enligt Björn Hedin, byggprojektledare vid exploateringskontoret, kommer det ta tre till fyra år innan första etappen är färdig.

– I höst är det upphandling med entreprenörer, och produktionsstart kan komma att starta innan årets slut, säger Björn Hedin.

420 bostäder på samråd

Men nu är även etapp 2 och 3 ute på samråd. Det rör sig om 420 bostäder fördelat på 21 byggnader som ska byggas på Blackebergsvägen och Blackebergsbacken.

– Totalt var det planerat för 550 till 650 bostäder i hela området, etapp 1, 2 och 3, i programskedet, men som det ser ut nu blir det totalt sett fler, säger Martin Wernersson, plankonsult på stadsbyggnadskontoret.

Istället rör det sig alltså om runt 950 bostäder totalt.

Enligt honom har man jobbat med att de nya bostäderna ska smälta in bland befintlig bebyggelse.

– Vi har tittat på färgsättningen och utformningen av byggnaderna, där vi inspirerats av villorna i Södra Ängby, men även färgmässig inspiration från de lite mörkare, naturfärgade delarna i Blackeberg.

Förslag. Etapp 2 och 3 ligger inom den röda linjen. Foto: Stadsbyggnadskontoret

Förslag. Här är de olika områdena längs Blackebergsvägen/Blackebergsbacken. Foto: Stadsbyggnadskontoret

Takterass, park och cykelbana

Alla byggnader kommer att ha huvudentré mot gatan, och mellan bostäderna ska privata gårdar uppföras. Byggnaderna är uppdelade i olika områden, A, B och C.

Inom område A föreslås 210 lägenheter fördelade på 13 byggnader. De flesta kommer vara fem våningar höga, men byggnaden längst i norr mot Björnsonsgatan föreslås vara en våning lägre, för "ett mjukare möte med Södra Ängbys skala".

Intill Aroseniusvägen föreslås en byggnad vara fyra våningar.

Område B kan få två byggnader, mittemot de befintliga husen söder om Blackebergsbacken.

Inom område C föreslås det byggas sex byggnader mittemot Blackebergs sjukhus, som kommer vara fem, sju och tio våningar höga.

Förutom detta planeras en kvarterspark vid korsningen Blackebergsvägen/Blackebergsbacken, och totalt kommer fyra garage byggas med plats för cirka 213 parkeringsplatser.

Vissa av husen kommer även ha takterass för de boende. Arbete kommer även att göras så att Blackebergsvägen får en gång- och cykelbana, och Blackebergsbacken får trottoar mot norr.

Skiss. Vy från Blackebergsvägen söderut i mötet Blackebergsvägen/Björnsonsgatan. Foto: Nyréns

Bostäder mittemot Blackebergs sjukhus, område C. Foto: Nyréns

Samrådsmöte i augusti

Martin Wernersson berättar att hälften av bostäderna som byggs i etapp 2 och 3 kommer vara hyresrätter, och hälften bostadsrätter.

– Det kommer vara både kooperativa och vanliga hyresrätter av SKB och Primula, och sedan bygger HSB bostadsrätterna.

Den 28 augusti är det samrådsmöte i Södra Ängby skola där boende i området kan tycka till om förslaget.