Protester. År 2016 beslutade kommunfullmäktige att bygga ett nytt kultur- och kommunhus intill Sjödalsparken. Men planerna lades till slut på is efter protester från parkens grannar. Foto: foto: Johannes Liljeson/KOD Arkitekter

Planerna på nytt kommunhus återupptas

Kommunhuset i Huddinge är överfullt och arbetsmiljön har blivit ett problem. Därför tycker kommunstyrelsen att det återigen är dags att damma av planerna på att bygga ett nytt kommunhus.

  • Publicerad 11:59, 12 mar 2019

Lokalerna i dagens kommunhus är otjänliga, behöver renoveras och byggas ut. Det har stått klart sedan många år. Men trots att politikerna i april 2016 beslutade att ett nytt kommun- och kulturhus skulle byggas i kanten av Sjödalsparken har inget hänt.

Huddingebor som inte ville att parken skulle naggas i kanten började protestera och till slut lades planerna på is i slutet av 2016.

Kommunhusplanerna vid Sjödalsparken läggs på is

Enligt kommunalrådet Malin Danielsson (L) var en av anledningarna att man ville invänta besked om Dramaten och Operans nya lokaler skulle hamna i Flemingsberg. Det hade nämligen gjort kulturhusdelen av planerna överflödig. Placeringen intill Sjödalsparken var heller inte optimal, menade hon till slut.

– Trafiken är ett bekymmer. Vi kommer ta ställning till om det är bättre med en ny lokalisering i centrala Huddinge, sade Malin Danielsson hösten 2016.

Nu återupptas planerna på ett nytt kommunhus.

"Arbetsmiljöproblemen är uppenbara"

På måndag väntas kommunstyrelsens förvaltning få i uppdrag att "göra en förnyad utredning av förutsättningarna för uppförandet av ett nytt kommunhus".

Planerna ingår i kommunens plan för samhällsbyggnad och lokalförsörjning 2019–2021.

Under åren som planerna har legat på is har behovet av ett nytt kommunhus vuxit. Kommunens organisation har nämligen blivit större. I samhällsbyggnadsplanen står det att antalet arbetsplatser i kommunhuset har "nått sitt tak" och att "arbetsmiljöproblemen är uppenbara".

Om det nya kommunhuset ska byggas intill Sjödalsparken eller någon annanstans är ännu oklart. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige river upp beslutet från i april 2016 och att en ny utredning görs.

På måndag den 18 mars tas frågan upp i kommunfullmäktige.

Protester mot nya kommunhuset i Huddinge: "Bygg inte i parken!"

Nytt kommunhus?

Tre tomter för ett nytt kommunhus har tidigare studerats.

1. Vid Sjödalsparken och Forellgaraget.

2. Bygga om det befintliga kommunhuset. Fördelen är att platsen redan är etablerad. Nackdelen är att byggnaden måste anpassas efter ineffektiva lokaler och att ombyggnaden är svårkalkylerad.

3. På infartsparkeringen vid Huddinge kyrka. Fördelen är att marken är obebyggd. Nackdelen är att infartsparkeringen måste flyttas. Ett dagvattenstråk gör det komplicerat att bygga.