UTÖKAS. Staden vill bygga en paviljong vid Kristinebergsskolan, här intill den ena flygeln, för att få plats med alla elever. Foto: Stockholms stad, utbildningsförvaltningen/Per Brandt

Platsbrist i skolorna för Kungsholmens sexåringar

Paviljonger och extraklass. Så ser stadens plan ut för att få plats med alla blivande skolbarn i höst.

  • Publicerad 17:33, 29 jan 2020

Enligt grundskolechefen Gunnar Wohlin är det omkring 520-540 sexåringar som ska ta plats i skolbänkarna till hösten. Så många platser finns inte.

Därför har nu staden ansökt om bygglov för en paviljong för upp till 120 elever vid Kristinebergsskolan, då platsbehovet är störst i det området.

Utbyggda skolan redan för liten – sexåringar tvingas till högstadium

Paviljongen är tänkt att placeras vid Uggleparken, mellan skolflygeln och Nordenflychtsvägen, och stå till 2027 för att klara behoven. Den ska även fungera som en "ventil" vid liknande oförutsedda ökningar av elever enligt utbildningsförvaltningen.

– Vi behöver ha fler platser för att klara det här. Ett av skälen är att byggnationen av den nya F-6 skolan vid Stadshagsklippan har skjutits fram, ett annat är att vi har en puckel av 6-åringar så vi behöver ha större kapacitet under en period, säger Gunnar Wohlin.

Räcker inte paviljongen till är planen även att i år även starta en extra förskoleklass på Klastorpsskolan.

Att Kristinebergsskolan kommer få över 100 extra elever kommer bland annat innebära eleverna i årskurs 5 och/eller 6 kommer få ha idrott i före detta S:t Görans gymnasiums idrottssal på Sankt Göransgatan, enligt utbildningsförvaltningen.

– Naturligtvis kommer skolan att påverkas, men vi har gjort en plan och de får pussla lite med schemaläggningen. Vår bedömning är att det kommer fungera utan alltför stor påverkan, säger Gunnar Wohlin.

Enligt honom planeras inga fler åtgärder, övriga grundskolor bedöms få plats med alla. I nuläget.

– Som det ser ut nu så kommer vi, om prognosen stämmer, få plats med alla men skolvalet är inte klart.

Paviljongen ska byggas i två våningar med sammanlagt fyra klassrum på befintlig skolgårdsyta. Den ska rymma fyra elevgrupper, med helklassrum och tillhörande grupprum och personalarbetsplats.

Bygget beräknas kosta drygt 9 miljoner kronor.

Skolan skulle då även kunna fungera som stadsdelens ventil vid eventuellt oförutsett ytterligare ökat elevantal.

Visa merVisa mindre