Rökfritt. Rökning pågår - på sju av tio skolgårdar i Stockholm Foto: Jannie Flodman

Platt fall för rökfria skolor i Stockholm

Rökförbud – ändå står elever och vuxna och blossar på flertalet av Stockholms gymnasieskolors skolgårdar.

  • Publicerad 20:48, 26 sep 2018

Trots insatser från länsstyrelsen visar en rapport från miljöförvaltningens hälsoskyddsavdelning i Stockholms stad att det finns spår av rökning på sju av tio gymnasieskolor i Stockholm (68 procent). Förutom att elever och vuxna rökte noterades även att fimpar och tomma cigarettpaket låg utspridda på och intill skolgårdarna.

Regeringens vision om det rökfria Sverige 2025 faller därmed platt. I dagsläget har kommunerna endast ett tillsynsansvar och Agneta Alderstig, från anti rök-organisationen VISIR, tycker inte att kommunernas insatser räcker till. Rökförbudsskyltar på skolgårdarna skapar inte någon större skillnad, anser hon.

– Att arbeta mot rökning är lågt prioriterat av politiker. Miljöförvaltningar måste ihärdigt arbeta med frågan. Det finns lagstöd för att vitesförlägga skolor som inte lyckas uppnå rökfrihet på skolor, säger Agneta Alderstig som är förbundsordförande för VISIR.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Så för att få bukt med problemet menar Agneta Alderstig att det behövs fler vuxna i i ungdomarnas närhet, en bättre planerad skolgård med utrymme för aktiviteter och mer information om de negativa biverkningar rökning har. Inte bara de hälsomässiga skadorna utan även ur ett miljöperspektiv.

Dagens ungdomar är miljömedvetna så att trycka på att tobak varken är kravmärkt, rättvisemärkt eller ekologiskt odlad, bör enligt Agneta Alderstig få eleverna att tänka till och då röka mindre.

Susan Ottosen, presskontakt på utbildningsförvaltningen, meddelar att det inte finns någon samlad bild på hur arbetet för en rökfri skola ska bedrivas. Utan att det är upp till skolorna att själva bestämma hur de ska arbeta för att motverka rökning.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android