Nu ska plattformsdörrar införas på försök även i t-banan. Dörrarna kommer att vara av "traditionell typ" som de vid pendeltågsstationen Stockholm City. Foto: Mostphotos

Plattformsbarriärer i t-banan testas i Bagarmossen

Bagarmossen har valts ut som försöksstation när plattformsbarriärer ska testas i tunnelbanan. Planerad driftstart är 2021 och därefter ska en utvärdering göras för eventuell permanentning.

  • Publicerad 12:03, 18 nov 2019

Det har länge funnits planer på att införa plattformsbarriärer för att förbättra säkerheten vid Stockholms tunnelbanestationer. Men projektet har dragit ut på tiden, något som bland annat har kritiserats av oppositionen i Region Stockholm, som så sent som i maj i år krävde svar från den blågröna majoriteten om när det skulle bli av.

Nu står det dock klart att ett så kallat fullskaletest med plattformsdörrar ska göras i Bagarmossen. Det blir alltså inte två försöksstationer som tidigare var tänkt, vilket nu har bedömts kunna resultera i för stor trafikpåverkan.

Enligt ett tjänsteutlåtande från trafikförvaltningen i Region Stockholm är en upphandling planerad att genomföras under 2020, och till 2021 beräknas plattformsbarriärerna vid Bagarmossens t-banestation vara i drift.

Säkerhetsdörrarna uppges bli av ”traditionell typ” med "genomskinliga halvhöga väggpartier" och endast vara anpassade till fordonstyp C20.

"Fullskaletest"

Enligt trafikförvaltningen är försöket ett fullskaletest som är tänkt att ligga till grund för om lösningen går att göra permanent eller inte.

Enligt bedömningen skulle en fungerande plattformslösning bland annat kunna förhindra suicid, spårspring och olycksfall. Det skulle också ge en säkrare resemiljö för äldre och barn samt för personer med fysiska och psykiska begränsningar.

Det i sin tur, med ett minskat antal olyckor och tillbud till följd, skull också kunna bidra till mer tillförlitliga och attraktiva resor i Regionen, enligt trafikförvaltningen.

Trafikförvaltningen menar också i sitt utredningsarbete att det finns ett antal risker med ett införande av plattformsbarriärer på försök. Dels finns det risk för störningar vid själva installationsarbetet. Men resenärer riskerar också att drabbas om barriärerna felar.

Enligt bedömningen finns också risk att processen försenas om upphandlingar överklagas.

"Känns bra att kunna komma framåt"

Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd i Stockholm, är positiv till att försöket närmar sig verklighet. Enligt honom beräknas prövoperioden pågå i cirka ett år innan det är dags för utvärdering.

– Det känns bra att kunna komma framåt. Vi gör det här försöket med hängslen och livrem då vi vet att det är förknippat med utmaningar. Det är viktigt att vi inte utför experiment som påverkar trafiken åt det negativa hållet för resenärerna, säger han.

Regionen tvingades 2017 lägga planerna på plattformsdörrar på is efter att anbuden varit för få. Enligt Kristoffer Tamsons är utredningsunderlaget nu ett annat och förutsättningarna har därför ändrats, menar han.

–  Förvaltningen har gjort ett annat omtag och fördjupat analyserna. Då har de kommit fram till att det här är mer komplicerat, både tekniskt och trafikalt, än de tidigare trott. Och med den bakgrunden föreslår man då att man samlar försöket till en station som de nu noggrant har valt ut, säger Kristoffer Tamsons.

"Ytterligare ett år försenat"

Jens Sjöström (S), trafikregionråd i opposition, är kritisk till att processen har dragit ut på tiden.

– Vi socialdemokrater välkomnar självklart försöket men är kritiska till att det tagit drygt fem år att ta fram detta förslag. Så sent som i våras utlovade Thomas Eriksson att ett nytt test skulle ske till sommaren 2020 på två stationer. Nu blir detta alltså ytterligare ett år försenat och kommer enbart ske på en station, säger han.

– Inte heller presenterar man någon långsiktig plan för införande av plattformsdörrar på flera stationer. Det är också av största vikt att man involverar inte minst funktionshinderorganisationerna i detta arbete. Något vi varit kritiska att det inte tidigare skett, säger Jens Sjöström.

Ärendet väntas klubbas i trafiknämnden de 25 november.