Hornsgatan. Här är det nya regler som gäller – men som inte kontrolleras om de efterföljs. Foto: Andreas Enbuske

Polis: Inget fordon kontrollerat i nya miljözonen

Den omskrivna miljözonen på Södermalm, som innebär att vissa bilar inte får köra på Hornsgatan, har införts. Men hittills har inte en enda bil kontrollerats.

  • Publicerad 16:38, 17 jan 2020

Det var i onsdags som miljözon klass II infördes på Hornsgatan. Regeln innebär att alla äldre bensin- och dieselbilar, lätta bussar och lastbilar, måste uppfylla kriterierna för utsläppsklassen Euro 5 för att få köra på sträckan. Annars väntar en bot på 1000 kronor.

Under de första två dygnen har inte en enda bilist bötfällts. Och det beror på att ingen bil har kontrollerats av polisen.

Här kan du testa om din bil får köra på Hornsgatan

Södermalmspolisen har förvisso haft trafikkontroller precis som vanligt, men huruvida bilarna uppfyller miljökraven eller ej har man inte undersökt.

Och någon särskild satsning eller extra resurser i samband med den nya miljözonen blir det inte.

– Vi genomför alltid trafikkontroller dagligen och har olika fokus, där det främsta är trafiksäkerhet. Det är upp till de enskilda patrullerna att besluta om vad som ska kontrolleras, om det gäller nykterhet, hastighet eller exempelvis detta, säger Manuel Firpo, Södermalmspolisen.

MP: P-vakter bör patrullera längs Hornsgatan

Nya miljözonen 15 januari 2020

✓  "Miljözon 2" innebär att äldre bensin- och dieseldrivna personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar måste uppfylla kraven för utsläppsklassen Euro 5 för att få köra på Hornsgatan.

✓  Zonen gäller i västlig riktning från nedfarten till Söderleden fram till Lignagatan, i östlig riktning från Långholmsgatan fram till Bellmansgatan.

✓  Den 1 juli 2022 skärps kraven ytterligare. Då ska dieseldrivna personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar uppfylla utsläppskraven för Euro 6.

✓ Vilken biltyp du själv har kan du hitta på transportstyrelsen hemsida. Sök "fordonsuppgifter - sök med registeringsnummer".