Viktor Adolphson, polis på Södermalm, är skeptisk till trafikregionrådets förslag. Foto: Jannie Flodman

Polis skeptisk till utökade visitationer i t-banan

Trafikregionrådet vill utöka polisens möjligheter till visitation i tunnelbanan för att beslagta fler vapen. Men yttre polisbefälet Viktor Adolphson tror att en sådan lagändring skulle vara verkningslös. "Jag ser inte behovet", säger han.

  • Publicerad 16:45, 4 mar 2020

Trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) vill införa så kallad "Stop and search" i Stockholms tunnelbana, vilket bland annat skulle innebära att polisen får utökade befogenheter att visitera resenärer.

Modellen, som syftar till att beslagta fler vapen från kriminella, har bland annat använts i London där den enligt Tamsons har varit framgångsrik. Nu vill han alltså införa en "Stockholmsmodell".

– Jag vill nu pröva en svensk variant i Stockholms kollektivtrafik och i synnerhet i tunnelbanan. Jag vill markera att i vårt Stockholm är det de kriminella som ska känna rädsla, inte vanligt folk, säger Kristoffer Tamsons.

"Växande oro för gängkriminalitet"

Förslaget presenterades i tisdags och tanken är nu, enligt Tamsons, att starta en dialog med berörda lagstiftare om en lagöversyn.

– Jag tror att det är fler som känner en växande oro för den gängkriminalitet som vi ser breda ut sig i svenska samhället. Vi har sett uttryck för den i Stockholm bara det senaste året. Gängen är allt mer aggressiva, allt oftare beväpnade med kniv och ger sig inte bara på varandra utan även andra. Jag vill därför ta det här initiativet, säger Kristoffer Tamsons.

Ser du några integritetsproblem?

– Det är en fråga man får väga av mot sammanhanget. Detta arbetssätt borde ske med tydligt lagstöd och väl fungerande rapporteringssystem, säger han.

Viktor Adolphson, yttre befäl för polisens ingripandeverksamhet på Södermalm, är dock skeptisk.

– Det är välkomnande generellt sett när politikerna engagerar sig i lagstiftningen av polisens arbete och kommer med konkreta förslag. Men just i det här fallet tycker jag att vi redan har goda möjligheter att visitera folk enligt polislagen paragraf 19, säger Viktor Adolphson, som betonar att han inte talar för hela kåren.

"Det är vanligt polisarbete"

Enligt Viktor Adolphson har polisen flera arbetssätt i tunnelbanan som, enligt honom, i dag ger goda resultat.

– För att det ska bli effektfullt mot gängen behöver vi fler poliser i tunnelbanan. Men själva visitationerna har aldrig varit ett problem, att känna av knivar och gatustridsvapen finns det redan lagstöd för. Det är vanligt polisarbete, säger han.

– Men att rutinmässigt visitera folk som vid entrén till en fotbollsmatch har jag svårt att se att det finns någon större vinst med, säger Viktor Adolphson.

Han tror istället att ökade visitationer skulle försvåra polisens arbete.

– Många har svårt att underkasta sig en vanlig biljettkontroll utan att bli upprörda. Jag tror att många skulle komma med synpunkter på en sådan här sak. Vi har nog med diskussioner när vi gör vanliga ingripanden. Jag ser därför inte behovet av att visitera random personer, säger han.

Stop and search

"Stop and search" syftar till att polisen gör flygande visitationer på resenärer i tunnelbanan för att beslagta vapen och narkotika. Modellen har bland annat använts i London och New York.