Södermalmspolisen tvingas lägga ned sin brottsförebyggande ungdomsgrupp. Foto: Leif Oldenburg

Polisbrist på Södermalm – tvingas skära ned

För få poliser i kombination med ökad arbetsbelastning har gjort poliskåren på Södermalm ansträngd. Nu läggs det brottsförebyggande arbetet med ungdomar ned.

  • Publicerad 13:56, 16 jan 2018

Södermalms kommunpolis Anders Lindberg kallar beslutet för "tragiskt". Foto: Krister Sundgren

Det var 2015 som Södermalmspolisen bildade Brottsförebyggande ungdomsgruppen, ett team med poliser som sedan dess fungerat som kontaktpersoner till samtliga grund- och gymnasieskolor på Södermalm. Skolpoliserna har bland annat hållit föreläsningar, hängt med eleverna och ryckt in för att medla vid konflikter. Men nu läggs gruppen ned – med hänvisning till resursbrist.

– Vi har ungefär 50 poliser för lite på Södermalm idag, både i utredande och uttryckande tjänst. Samtidigt behöver vi i mycket högre grad hjälpa till och stötta upp andra stadsdelar. Svårigheterna att rekrytera gör att resurserna tyvärr inte räcker till att behålla den är verksamheten, säger kommunpolis Anders Lindberg.

"Tragiskt beslut"

Skjutningar runt om i regionen, ökad grov brottslighet, högre krav på terrorberedskap och utökat utredningsansvar är några av faktorerna som gör Södermalmspolisen mer ansträngd i dag. Men kommunpolis Anders Lindberg poängterar att skolpoliserna, som nu försvinner, också är viktiga.

– Det är ett tragiskt beslut. Skolpoliserna har varit viktiga för att motverka brott från tidig ålder, men framförallt är det sorgligt att den relationsbyggande funktionen med de unga försvinner. De är ju framtidens medborgare och behöver känna förtroende för polisen.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

"Viktigt första möte"

Christina Lindgren, tillförordnad rektor på Ekens skola i Hammarby Sjöstad och tidigare rektor på Åsö grundskola, ser beslutet som en stor förlust för ungdomarna – och samhället.

– Vår kontaktpolis ha varit många barn och ungas första möte med polisen. Han har varit här varje vecka och känner ungdomarna, jag tror det är jätteviktigt att de får ett ansikte på polisen istället för att det upplevs som något hotfullt, säger hon och fortsätter:

– Man läser ju om skjutningar och ökad kriminalitet varje dag i media, men samhället kan ju inte bara rycka ut i det akuta läget. Vi måste jobba förebyggande också, och då är det de unga som är viktigast.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Södermalmspolisen ska nu föra samtal med stadsdelen för att se om det går att hitta något annat sätt för skolorna att fortsätta det brottsförebyggande arbetet.

Skolpoliserna..

...infördes i samband med polisens omorganisation 2015. Poliserna skulle fungera som kontaktpersoner på Södermalms olika skolor och bygga relationer med ungdomarna.

...harhaft till uppgift att öka tryggheten och minska brottsligheten bland ungdomar på Södermalm.

...har särskilt fokuserat på att upptäcka och förhindra narkotikabruk.

...lades ned 15 januari 2018 med hänvisning till resursbrist.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.