LOKALEN. Poliserna hyrde Haga VIP på Hagalundsgatan. Foto: Leif Oldenburg

Polisen får betala – efter trippelmiss

Den 6 juni inkom Nytida Haga VIP till Polismyndigheten med en begäran om ersättning av skada – orsakad av Polismyndigheten. Nu tvingas polisen betala sammanlagt 7 125 kronor.

  • Publicerad 11:32, 7 aug 2019

I februari och mars tidigare i år lånade grund- och gymnasiesärskolan Nytida Haga VIP ut sina lokaler till Polismyndigheten. Polisens personal fick i samband med detta tydliga instruktioner om hur lokalerna skulle larmas på och av – något som ändå blev för svårt.

Efter att de vid några tillfällen hastigt ha behövt lämna lokalerna larmade poliserna inte på i enlighet med de angivna instruktionerna, och på grund av detta var ett larmbolag som är knutna till lokalerna tvungna att åka ut på falsklarm – tre gånger om.

"Polisen har orsakat ett antal larmutryckningar. I samband med att vi har lånat ut vår lokal har detta medfört kostnader för oss som vi fått betala", skriver Nytida Haga VIP i skadeståndsanspråket.

Rättsenheten beviljade Nytida Haga VIP ersättning för larmutryckningar, som vardera kostade 2 375 kronor.

Stockholm Direkt