Ska hjälpa polisen. Mordet på Shayan Gaff i Segeltorp är ett av dem som kommer att studeras av polisens nya forskningsgrupp. Foto: Claudio Britos

Polisen: Forskning ska stoppa skjutningarna

Sverige är bland de sämsta länderna i EU på att klara upp mord och mordförsök i gängmiljö. Nu har polisen tillsatt en forskargrupp som ska närstudera alla utredningar sedan 2011.

  • Publicerad 17:46, 8 nov 2018

Sverige är bland de sämsta länderna i EU på att klara upp mord och mordförsök i gängmiljö. Nu har polisen tillsatt en forskargrupp som ska närstudera alla utredningar sedan 2011.

Polisen har tillsatt en forskargrupp som ska gå igenom samtliga mord och mordförsök med skjutvapen i Stockholms gängmiljöer mellan 2011 och 2018, vilket tidningen Mitt i har rapporterat om.

– Syftet är att hitta framgångsfaktorerna, vad är det som gör att vi lyckas? Förhoppningsvis kommer det ge oss underlag för att utveckla våra metoder och få upp tempot i organisationen, säger kriminalkommissarie Gunnar Appelgren till HuddingeDirekt.

Mordutredare fast med annat

Skjutningarna bland unga män i gängmiljö har ökat i Sverige och jämfört med andra EU-länder sticker Sverige ut. Även när det kommer till att klara upp dessa brott hamnar Sverige i botten. Ännu färre brott klaras upp då många skjutningar sker på kort tid.

– I Sverige har vi vågor av gängvåld. Vi ser flera mord och mordförsök under korta tidsperioder vilket belastar utredningssystemet enormt och kräver en dynamisk organisation. Vi hoppas kunna identifiera våldsspiralen redan innan första mordförsöket och förhindra det med förebyggande åtgärder. Det är en av våra hypoteser, att det skulle få större effekt på våldet.

I dag kan erfarna mordutredare vara uppbundna med andra grova brott och därför inte finnas tillgängliga när en skjutning inträffar. Appelgren tror att det behövs mer resurser så att mordutredarna kan ägna sig åt enbart mord.

– De kan till exempel ägna sig åt cold case-fall då de för tillfället inte har en utredning. Det finns alltid mord att utreda. Det skulle också innebära att mordutredarna fick ännu mer expertis.

Gunnar Appelgren leder polisens nya forskningsgrupp. Foto: Polisen

Närstuderar alla mord

I forskningsgruppen ingår kriminologen Joakim Sturup och sociologen och tidigare polisen Amir Rostami. De båda har tidigare forskat om grova våldsbrott och gängkriminalitet.

De kommer att närstudera samtliga utredningar och titta på allt från viljan att vittna till polisens effektivitet och organisation.

– Det har blivit en allmän sanning bland mordutredare att de 48 timmarna av en mordutredning är viktigast. Men det finns ingen empiri som stödjer det, vi tror att det kommer från det amerikanska sättet att utreda mord. I gängmiljön är det väldigt viktigt att säkra bevis inom de första 4–8 timmarna, att aktivt gå in och göra husrannsakningar, gripa personer, säkra upp teknisk bevisning. Det är en sak vi ska titta närmare på.

Sneglar mot Tyskland

Goda exempel från andra länder ska också vägas in. En del av forskargruppen ska bland annat åka till Tyskland där problemet med gängskjutningar är betydligt mindre. Tyska polisen är också bättre på att klara upp dessa brott.

En slutrapport ska presenteras till sommaren eller hösten 2019.

– Den ska ge oss beslutsunderlag för kommande åtgärder. Fokus ligger på resurssättning, metod och organisering. Gör vi rätt saker? Vad borde vi göra annorlunda?