FRIADE. I december 2017 friades fem män från misstankarna om en gruppvåldtäkt i en trappuppgång i Fittja. Foto: Arkivbild

Polisen granskar sig själva i Fittjafallet

Polisens förundersökning efter den misstänkta gruppvåldtäkten i en trappuppgång i Fittja ska granskas av polisens egen tillsynsmyndighet. Bland annat har polisen fått kritik för att ha undersökt fel trapphus i tio månader.

  • Publicerad 14:43, 8 apr 2019

Polisens utredningsarbete efter den misstänkta gruppvåldtäkten i en trappuppgång i Fittja i augusti 2016 har fått mycket kritik. Efter rättegången i det omtalade fallet anmäldes Polismyndigheten till justitieombudsmannen, JO, för brister i förundersökningen. Men JO kommer inte granska ärendet. Istället är det Polismyndighetens tillsynsfunktion som gör det, efter ett beslut från rikspolischefen.

– Polismyndigheten har inlett granskning med anledning av att det finns skäl att se över på vilket sätt förundersökningen bedrevs, bland annat utifrån det som framkom i tingsrättens dom, skriver Caroline Cederquist, pressekreterare på polisen, i ett mejl till BotkyrkaDirekt.

Kritiserades av domstolen

Det är förundersökningen som föregick åtalet som ska granskas. Under rättegången lyftes det bland annat att polisen utredde fel trappuppgång i tio månader och därför kunde gått miste om viktiga fynd.

Enligt Södertörns tingsrätt ska gärningsmännen ha identifierats på felaktigt sätt och polisens arbete inte dokumenterats ordentligt. Utredningen drog också ut på tiden.

Dessa misstag sänkte värdet av kvinnans utpekande och kan ha gjort att det blev svårare att döma männen.

– Alla parter har varit överens om att utredningen haft brister. Under förhandlingen har det blivit tydligt att den grund som åtalet bygger på sviktar, sa ansvarig domare Erica Hemtke när hon avlade domen i december 2016.

Överklagan drogs tillbaka

De fem män som var misstänkta för våldtäkten friades i Södertörns tingsrätt. Domen överklagades, men i höstas drog kvinnan i fallet tillbaka sitt överklagande på grund av att ytterligare en friande dom skulle vara alltför jobbig.

"Hon klarar inte det i dag. Att än en gång få höra att hon inte är trovärdig, att än en gång bli ifrågasatt är väldigt tufft", skrev målsägandebiträdet Elisabeth Massi Fritz till TT då.

Granskningen görs av polisens tillsynsgrupp och av experter inom Polismyndigheten och en åklagare från Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum.

Det som kommer granskas är inte de enskilda polisernas handlande, utan om hela verksamheten har följt alla regelverk.

Om det upptäckts brister så brukar tillsynsfunktionen lämna rekommendationer för hur de kan åtgärdas. Rapporten fastställs sedan av rikspolischefen till ett beslut där det ska framgå vilken funktion inom polisen som ska genomföra och följa upp rekommendationerna.

Att förundersökningen i Fittjafallet nu granskas kommer alltså inte påverka de individuella poliser som var i tjänst eller domen mot de misstänkta.

Granskningen inleddes i februari och beräknas vara klar i augusti.

Varför friades männen i våldtäktsrättegången?

Massi Fritz: Ingen ny rättegång i Fittjafallet

Fem åtalade män frias från gruppvåldtäkt i Fittja

Åklagaren yrkar sex års fängelse för gruppvåldtäkten i Fittja