Drönare. Polisen räknar med att antalet drönare i verksamheten kommer att fyrdubblas de närmaste åren. Foto: Mostphotos

Polisen hårdsatsar på drönare

Polisen bedriver en stor satsning på att införa drönare i sin verksamhet i Sverige. I Stockholm används de sedan en tid regelbundet vid stora evenemang, räddningsinsatser och spaningsuppdrag. Inom några år spås användandet ha utökats kraftigt.

  • Publicerad 07:00, 31 maj 2018

Polisen har sedan ett år tillbaka bedrivit en nationell satsning på att ta in luftburna förarlösa farkoster, drönare, i den dagliga verksamheten.

I Stockholm uppges de redan ha använts vid ett flertal insatser, bland annat vid årsdagen av terrorattentatet på Drottninggatan.

– Det är ganska nytt inom polisen som verktyg och ännu ganska ovanligt, vi håller fortfarande på att införa det i någon form av kontrollerad verksamhet. Men det uppenbara användningsområdet är vid räddningsinsatser och sök efter försvunna personer. Men också i spaningssyfte och för att ha koll på personer och skeenden där vi misstänker brott, säger Rickard Henningsson, processledare för polisens nationella UAS-verksamhet.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Just nu arbetar polisen på högvarv med att ta fram en plan för hur drönarna ska användas och att få alla nödvändiga tillstånd från Transportstyrelsen.

Totalt uppskattas ett 50-tal redan vara i drift, varav cirka 5 står till Stockholmspolisens förfogande. Inom några år väntas dock antalet drönare i polisens verksamhet att ha fyrdubblats och då ligga i linje med flertalet andra storstäder i Europa.

– Vi har börjat titta på metoder för att använda UAS mer regelbundet vid exempelvis stora publika idrottsevenemang för att garantera säkerhet och skydd. Ett annat exempel där det har använts är vid årsdagen av terrorattentatet på Drottninggatan. Men återigen är det så att vi går långsamt fram, säger Rickard Henningsson.

Drönare. Polisen räknar med att antalet drönare i verksamheten kommer att fyrdubblas de närmaste åren. Foto: Mostphotos

Polisen använder i dag i första hand helikopter för luftburen spaning, övervakning och ingripande verksamhet. Något som regelbundet uppmärksammas av boende i delar av Stockholm där aktiviteten ibland kan var hög.

"Nu är den där #%!& polishelikoptern uppe igen!!"

I framtiden spås drönarna kunna ta en del av de uppgifter som idag bedrivs med helikoptern.

– Den största begränsningen för helikoptern i dag är att vi inte har tillräckligt många för att täcka behovet, så det här kommer att fungera som ett bra komplement. Vi ser att det här kommer att öka efterhand som metoden körs ut. Och ur ett Stockholmsperspektiv kan det innebära att folk blir något mindre störda av buller, säger Rickard Henningsson.

Göran Ramström, baseringschef för polisflyget i Stockholm, välkomnar drönarna och ser det inte som troligt att de kommer att ersätta helikoptern.

– Det kommer aldrig att hända. I en drönare ser du med en kamera, men du har inte samma möjlighet att se områden runt omkring och du kan inte heller följa ett fordon med flyende gärningsmän. Så vi kompletterar varandra och försöker använda lämpliga resurser vid respektive tillfälle.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Drönare vs Helikopter

Använtadet av drönare inom polisens verksamhet beräknas öka kraftigt de kommande åren. Men att de ska ersätta helikoptern helt är inte ett troligt scenario, enligt polisen.

Här är för- och nackdelarna med de båda luftfarkosterna:

Helikopter

+ Snabb och bemannad med möjlighet till direktingripanden och efterföljande av gärningsmän vid olika brott. Helikoptern har även en brottspreventiv effekt då den kan cirkulera vid vissa tider och områden.

– Dyr och hög bullernivå.

Drönare (Obemannad luftburen farkost) - UAS (Unmanned Aircraft System)

+ Tyst, smidig, portabel och relativt billig som med fördel används vid spaning eller annan luftburen övervakning där posititionen är fast.

– Begränsad driftstid, är obemannad och kräver särskilda tillstånd. Ej optimal vid insatser eller efterföljande av misstänkta gärningsmän.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.