NYA KRAV? Elsparkcyklarnas vara i Stockholm behandlas i en ny rättsutredning inom polisen. Foto: Christoffer Röstlund Jonsson

Polisen: Kan krävas tillstånd för elsparkcyklar

Det kan komma att krävas tillstånd för att få ställa ut elsparkcyklar i Stockholm, enligt en ny rättsundersökning som är på gång från polisen. Socialdemokraterna kräver åtgärder direkt.

  • Publicerad 08:01, 16 feb 2020

Elsparkcyklarnas explosionartade intåg i Stockholm och på andra håll i landet har lett till att Transportstyrelsen nu utreder och ser över regelverket för de hajpade fordonen.

Men samtidigt pågår en rättsutredning inom polisen kring gällande regler, efter att trafikkontoret velat få ett rakt besked kring om det krävs tillstånd att ställa ut elsparkcyklarna eller inte. I den heta debatten kring fordonen har motstridiga svar cirkulerat tidigare beroende på vem man frågat.

DEBATT: "Vi gör redan allt vi kan mot elsparkcyklarna – lagändringar behövs"

Rättsutredningen är inte helt klar, men väntas bli det inom några veckor, enligt Lars Stark, jurist på polisens rättsavdelning. Men hans preliminära bedömning och utgångspunkten i rättsutredningen är att ordningslagen ska gälla, vilket i såna fall gör det tillståndspliktigt.

– Men det är inte klart i och med det. Vi behöver samordna det här så att vi inom polismyndigheten har en samsyn, vi är en stor organisation och ett sånt beslut får påverkan, säger Lars Stark.

– Men det betyder inte att alla uppställningar är tillståndspliktiga, det avgörs från fall till fall och det finns undantagsregler. Vårt svar handlar om att det kan bli aktuellt att pröva om en uppställning är tillståndspliktig enligt lagen, säger han.

Nu ska Stockholm forsla bort elsparkcyklar

Han är noga med att betona att utredningen bara handlar om själva uppställningen på allmän plats, det som aktörerna gör. Att användare parkerar på dåliga ställen eller kör för fort ingår inte.

S starkt kritiska

Hur själva tillståndshanteringen i såna fall ska ske, om till exempel polisen själva kommer agera eller om det krävs att staden anmäler uppställningar, är oklart.

– Det är en av sakerna och frågorna vi behöver förankra och diskutera inom polismyndigheten, hur vi ska agera, innan vi ger ett slutgiltigt svar till staden. Vi måste ha en beredskap i såna fall, men det är inte i första hand vår uppgift på rättsavdelningen, säger Lars Stark.

Jan Valeskog (S), oppositionsborgarråd, är däremot säker på att beskedet ovan är det som kommer gälla slutgiltigt, och uppger att han fått det beskedet av källor hos polisen och staden.

Han menar att det i praktiken innebär att staden kan bestämma lämpliga platser när tillstånd ska ges framöver, efter som staden är remissinstans när polisen ska ge tillstånd.

– Då får vi ordning på systemet. Det ger också möjlighet att diskutera andra villkor, hur de ska återlämnas eller vad de ska kosta att ställa ut. Det blir en likabehandling. Andra aktörer som hyr ut cyklar eller säljer grönsaker på stadens mark måste ha tillstånd. Det borde ha varit självklart för majoriteten men de har stoppat huvudet i sanden, säger han.

Redan på måndagens kommunfullmäktige planerar han att lämna in en interpellation och kräva svar kring hur majoriteten kommer agera, där han utgår från att beskedet blir som ovan.