Polisen kraftsamlar mot stökigt gäng

Ett ungdomsgäng har skapat upprörda känslor i Bålsta Centrum. Polisen är väl medvetna om situationen. – Vi har kraftsamlat, säger områdespolis Alexander Wennerqvist.

  • Publicerad 18:07, 14 jan 2020

Den 3 januari publicerades ett inlägg på Facebook i gruppen Allt om Håbo gällande oroligheter i Bålsta Centrum. Där beskrivs en situation som fullständigt urartat med våld, hot, stölder och att väktarna helst inte ringer polisen för då blir det bara värre. Så vad säger man då på polisen om detta?

– Det vi har sett är att det under ett par månaders tid har varit ett ungt ungdomsgäng som har agerat normbrytande. Allt ifrån attityder, fingrar i luften och att man har agerat ordningsstörande runt centrum och fritidsgårdar, säger Alexander Wennerqvist.

– Därefter var det en period när det eskalerade och började begås kriminella handlingar. Vi har kraftsamlat tillsammans med socialtjänsten och fritidsgårdar bland annat och börjat jobba mot det här. Det är på ett tidigt stadium. Vi har inte så mycket stora problem i Bålsta vilket gör att vi kan börja arbeta med det här tidigt, fortsätter han.

Det låter ju som om situationen är fullständigt ur kontroll, att döma av vad som skrivs?

– Folk frågar om det är så här illa. Allt beror på vem som skriver. En smula överdriven bild av det, men det är klart att det är skillnad på att bli hotad eller ungdomar som agerar hotfullt. Det man ska ha klart för sig är att det här är ett löst sammansatt ungdomsgäng varav några är drivande till att något händer.

– Det är åtta till tio personer. Ibland är det fem, ibland sju. Vi pratar med dem och försöker få dem att hamna på rätt bana. De har en inställsam attityd så fort vi visar oss, i uniform eller i civila kläder.

Alexander Wennerqvist trycker på vikten av att anmäla alla händelser. Till exempel nämns en misshandel av en äldre person och en sådan anmälan har inte inkommit till polisen.

– Det är viktigt att man hör av sig för det finns ingen anledning att vara rädd. Det är inte den typen av killar, men det kan lätt bli om de får fortsätta utvecklas åt fel håll. Det är barn som vill vara mer än barn. Därför lägger vi ner så mycket tid på det här. Vi ser att det går att rädda de här killarna, säger han.

Hur gamla är barnen?

Mellan 13 och 16. De flesta runt 14, 15.

Senaste numret

Bålstabladet
Stockholm Direkt